Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

ΙΟΒΕ: Εξάγουμε φάρμακα σε 141 χώρες και εισάγουμε από 61

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Στα 1,45 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν το 2015 οι πωλήσεις των μεγαλύτερων ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών, παρά τη μικρή κάμψη των εξαγωγών η οποία όμως αντιστρέφεται το 2016. 

Ιδιαίτερα σημαντικά συμπεράσματα εξάγονται από την ανάλυση του ΙΟΒΕ για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία και τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν σύντομα στο πλαίσιο της ετήσια ειδικής έκδοσης του ΣΦΕΕ. Την ίδια στιγμή η δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών των ελληνικών βιομηχανικών εταιρειών για το 2015, δείχνει ότι η χρονιά εκείνη ήταν αρκετά καλή για τις εταιρείες του κλάδου, παρά την μικρή μείωση των εξαγωγών και τις δυσλειτουργίες, που προκάλεσαν τα capital controls και η γενικότερη οικονομική αστάθεια.


Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της μελέτης του ΙΟΒΕ, είναι η για μια ακόμη φορά επιβεβαίωση ότι τα ελληνικά φάρμακα έχουν ισχυρή παρουσία εκτός συνόρων και μάλιστα ότι κυκλοφορούν στα ¾ των χωρών του κόσμου. Χαρακτηριστικά τονίζεται ότι, ο ελληνικός κλάδος φαρμάκου δέχεται εισαγωγές από 61 χώρες και εξάγει σε 141 χώρες! Μάλιστα, όπως σημειώνεται στα σχετικά στοιχεία του ΙΟΒΕ τα οποία και παρέθεσε ο γενικός διευθυντής του, κ. Νίκος Βέττας, στο τελευταίο συνέδριο της ΕΣΔΥ, το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας έδειχνε να βελτιώνεται το 2016 λόγω αυτής της εξαγωγικής δυναμικής, παρά την ελαφρά επιδείνωση του 2015.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, International trade για το 2015, τα οποία επεξεργάστηκε το ΙΟΒΕ, οι εξαγωγές φαρμάκων τη χρονιά εκείνη ανήλθαν σε 2,8 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές στα 1,025 δισ. ευρώ. Σε σχέση με το 2014, οι εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων παρουσίασαν αύξηση κατά 3,7%, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 2,3%με αποτέλεσμα το έλλειμμα να αυξηθεί κατά 7,6%, ενώ σε απόλυτα μεγέθη διαμορφώθηκε στα -1,78 δισ. ευρώ, έναντι -1,65 δισ. ευρώ το 2014. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι το 2015 εισήλθαν στην αγορά αρκετά νέα καινοτόμα φάρμακα από τις πολυεθνικές εταιρείες, καθώς τα 4 χρόνια που είχαν προηγηθεί δεν είχε εγκριθεί στη χώρα η εισαγωγή νέων σκευασμάτων.

Για το 2016 και με βάση την ίδια πηγή, φαίνεται ως η κατάσταση βελτιώνεται ελαφρά καθώς τα στοιχεία για τους πρώτους 5 μήνες του προηγούμενου έτους έδειξαν ότι το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο έχει τάσεις μείωσης, κυρίως λόγω της διατήρησης των εξαγωγών και της μείωσης των εισαγωγών. Θα πρέπει να επισημάνουμε ακόμη ότι το 2010 το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας ήταν αρνητικό στο επίπεδο των 2,53 δις. ευρώ.

Στην ανάλυση του ιδρύματος επαναλαμβάνεται ακόμη ότι οι εξαγωγές φαρμάκων αποτελούν το πρώτο εξαγώγιμο προϊόν σε όρους αξίας, μετά την κατηγορία των πετρελαιοειδών (στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, για το 2015).

Σύμφωνα δε με την έρευνα Prodcom (Eurostat), η παραγωγή φαρμάκου στην Ελλάδα σε όρους αξίας (ex-factory) ανήλθε στα 929 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένη σε σχέση με το 2014 κατά -1,2%. Ο κλάδος κατατάσσεται στην 8η θέση μεταξύ των 24 κλάδων της μεταποίησης για το 2014, ενώ η προστιθέμενη Αξία Κλάδου Παραγωγής Φαρμάκου εκτιμάται στο 3,9% της μεταποίησης έπειτα από την κάμψη την περίοδο 2005-2008 .

Σύμφωνα επίσης με τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, η παραγωγή εμφανίζεται αυξημένη από τα τέλη του 2015 και στο πρώτο εξάμηνο του 2016, καθώς ο δείκτης είναι κοντά στις 110 μονάδες, έναντι περίπου 106 κατά μέσο όρο το 2015. Σημειώνεται ότι στο πρώτο 6μηνο του 2016, ο δείκτης είναι αυξημένος κατά 4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015


Οι εταιρείες

Σύμφωνα με τη συγκέντρωση στοιχείων από την Database της ICAP, τα οποία αφορούν σε 22 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων, το 2015 οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών αυτών διαμορφώθηκαν στα περίπου 1,33 δις. ευρώ κινούμενες με άνοδο της τάξης του 3%. Από την ομάδα των εταιρειών αυτών, απουσιάζουν λόγω μη δημοσιευμένων ακόμη οικονομικών στοιχείων, 3 ιδιαίτερα σημαντικές για την εγχώρια βιομηχανία εταιρείες οι οποίες εκτιμάται ότι έχουν συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 120 εκατ. ευρώ.Συνυπολογίζοντας και τη δυναμική των εταιρειών αυτών, διαπιστώνεται ότι ο συνολικός τζίρος των μεγαλύτερων παραγωγικών εταιρειών φαρμάκου, ξεπερνά τα 1,45 δις. ευρώ.

Παραμένοντας στο δείγμα των 22 εταιρειών διαπιστώνεται άνοδος και των συνολικών κερδών της τάξης του 22% σε σχέση με το 2014, αν και αναλογικά με το συνολικό τζίρο, τα κέρδη βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα ή στα περίπου 75 εκατ. ευρώ. Πάντως είναι σημαντικό εν μέσω ύφεσης και δραματικών μειώσεων τιμών η κερδοφορία αυτή να συντηρείται στον κλάδο και όταν μάλιστα ο τζίρος αυτός είναι σημαντικά μειωμένος λόγω των clawback και rebate.
Ένα άλλο ακόμη στοιχείο είναι οι απαιτήσεις των εταιρειών αυτών κυρίως από το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για το 2015 ήταν αυξημένες έναντι του 2014 κατά περίπου 18% στα 535 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως οι απαιτήσεις αυτές μειώθηκαν σημαντικά την περσινή χρόνια, μέσα από τις διαδικασίες συμψηφισμών λόγω clawback, αλλά και τις σημαντικές εξοφλήσεις από τον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία.


Νίκος Βέττας

Όπως επισημαίνει ο κ. Νίκος Βέττας, το κύριο ζητούμενο σήμερα όσον αφορά στην αγορά φαρμάκου, μετά από μια περίοδο βαθιάς ύφεσης και εν μέσω μιας συνεχιζόμενης δημοσιονομικής προσαρμογής αναζητούμε αναπτυξιακή δυναμική. Η ανάπτυξη πρέπει να έχει επίκεντρο: τη γνώση, την τεχνολογία, την καινοτομία, τη διατήρηση ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλής εξειδίκευσης σε επιστημονικό και επιχειρηματικό επίπεδο και τη διασύνδεση ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων με τη φαρμακευτική βιομηχανία και τον τομέα υγείας

Τονίζει ακόμη ότι, σημαντικός είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων του φαρμάκου με διεθνή προσανατολισμό και υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό, όπως επίσης και της εγχώριας παραγωγής γενόσημων φαρμάκων και η στροφή στην εξωστρέφεια. Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης, ενώ θα πρέπει να ολοκληρωθεί και το νομοθετικό πλαίσιο που να ενθαρρύνει και προωθεί την ανάπτυξη κλινικών μελετών παράλληλα με τη διαμόρφωση σταθερού περιβάλλοντος χωρίς ξαφνικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων.


Πηγή : healthmag