Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Συγκριτικοί πίνακες Δελτίου Τιμών από Europharmacy

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Σας ενημερώνουμε ότι στις 23 - 12 - 2016 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας νέο δελτίο τιμών φαρμάκων (Ανατιμολόγηση).
Το παρόν Δελτίο ισχύει:
Για τα φαρμακεία από 16-2-2017
Για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς από 27-1-2017
Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές εντός των οποίων λειτουργεί φαρμακείο, από 27-12-2016
Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τις διαφορές στις τιμές λιανικής ταξινομημένες κατά:1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
https://drive.google.com/file/d/0B-oh1rBiKel2cUxxQmhDWFZxbDg/view?usp=sharing
2. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
https://drive.google.com/file/d/0B-oh1rBiKel2TmxkUkVEVHpXNVE/view?usp=sharing