Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του ΦΣΘ Κυριάκος Θεοδοσιάδης στην TV100

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Ο Πρόεδρος του ΦΣΘ Κυριάκος Θεοδοσιάδης στην εκπομπή Δημότης online της TV100 μιλά για θέματα του φαρμάκου και των
φαρμακοποιών