Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Προσωρινό “λουκέτο” ΕΟΦ σε φαρμακαποθήκες

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Την αναστολή της άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων σε 3 φαρμακαποθήκες της Αττικής, για διάστημα 6 μηνών, αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ). Όπως διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, προμηθεύονταν φάρμακα από μη νομιμοποιημένες πηγές ή διέθεταν φάρμακα χωρίς ταινία γνησιότητας.

Μετά από σειρά ελέγχων σε σημεία χονδρικής πώλησης διαπιστώθηκε ότι φαρμακαποθήκη στο Περιστέρι δεν τηρούσε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες, προμηθευόμενη φάρμακα από φαρμακεία. 


Στη δεύτερη περίπτωση, στην περιοχή του Αγ. Ι. Ρέντη, διαπιστώθηκε αντίστοιχη παραβίαση των Οδηγιών, με την προμήθεια και πώληση φαρμάκων από και προς μη νομιμοποιημένες πηγές, ενώ απουσίαζαν στοιχεία τεκμηρίωσης για αγορές φαρμάκων. 

Στην τρίτη φαρμακαποθήκη στο Γέρακα, μεταξύ των παραβάσεων των Κατευθυντήριων Οδηγιών ήταν η προμήθεια από μη εγκεκριμένο προμηθευτή, η ύπαρξη φαρμάκων χωρίς ταινία γνησιότητας, αλλά και ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης.

“Οι παραπάνω φαρμακαποθήκες δεν νομιμοποιούνται πλέον να διαθέτουν και να διακινούν φαρμακευτικά προϊόντα για το χρονικό αυτό διάστημα”, τονίζει η διοίκηση του ΕΟΦ.


Πηγή : virus