Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Αναγκαία η διεύρυνση του ρόλου των φαρμακοποιών

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Η διεύρυνση του ρόλου των φαρμακοποιών μέσω υπηρεσιών μπορεί να προσφέρει ευρύτερη και αποτελεσματικότερη φροντίδα και να βελτιώσει την διαχείριση ειδικά στις χρονιές παθήσεις.

Την αναγκαιότητα της διεύρυνσης του ρόλου των Φαρμακοποιών στις Υπηρεσίες Υγείας τονίζει η πρόσφατη Ανασκόπηση Υγείας : Ευρώπη 2016 του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .


Όπως αναφέρεται στην περίληψη της Έκθεσης, «οι χώρες της ΕΕ θα χρειασθεί να βελτιώσουν περισσότερο τον σχεδιασμό και την οργάνωση των υπηρεσιών».

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι πολίτες με χαμηλό βιοτικό επίπεδο έχουν δυσκολία στην πρόσβαση στην φαρμακευτική αγωγή.

Στο σημείο αυτό υπάρχει πλέον κοινή παραδοχή ότι η διεύρυνση του ρόλου των φαρμακοποιών μέσω υπηρεσιών μπορεί να προσφέρει ευρύτερη και αποτελεσματικότερη φροντίδα και να βελτιώσει την διαχείριση ειδικά στις χρονιές παθήσεις.

Όπως επισημαίνει η Γενική Γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαίων Φαρμακοποιών σε όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι φαρμακοποιοί της Κοινότητας παρέχουν ασθενοκεντρικές υπηρεσίες.


Πηγή : iatronet