Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

ΕΟΦ: Ανάρτηση Ενδεικτικού Καταλόγου Δραστικών Ουσιών για τα ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Χολαργός, 03/11/2016 
Αρ. Πρωτ.:80443 

Θέμα: Ανάρτηση Ενδεικτικού Καταλόγου Δραστικών Ουσιών (Μορφές, Περιεκτικότητες και Συσκευασίες) που δύνανται να ενταχθούν στο άρθρο 68 του Ν.4389/2016 (ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.)

Σε συνέχεια της από 21/07/2016 Ανάρτησης του Οργανισμού με θέμα «Υποβολή αιτημάτων για αλλαγή του τρόπου διάθεσης από ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. σε Φάρμακα Γενικής Διάθεσης (ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.)» και προς ενημέρωση των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων (KAK), σήμερα 03/11/2016 αναρτάται Ενδεικτικός Κατάλογος Δραστικών Ουσιών (Μορφές, Περιεκτικότητες και Συσκευασίες) εγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων των οποίων ο τρόπος διάθεσης δύναται να αλλάξει από:

«Φάρμακα για οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή»

σε

«Φάρμακα για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή- Γενική Διάθεση».

Οι ενδεικνυόμενες μορφές, περιεκτικότητες και συσκευασίες των εν λόγω προϊόντων του Καταλόγου πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής αυτών στα ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.4389/2016 και της υπ’αριθμ. ΥΑ Γ5(α)51194/18.7.2016 (ΦΕΚ Β΄2219) .

Με βάση τον επισυναπτόμενο Κατάλογο παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ΚΑΚ να καταθέσουν στον ΕΟΦ σχετικές αιτήσεις τροποποίησης τρόπου διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας προϊόντων δύνανται να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις τροποποίησης και για φαρμακευτικά προϊόντα δραστικών ουσιών εκτός Καταλόγου οι οποίες θα αξιολογηθούν κατά περίπτωση σύμφωνα με τα κριτήρια του ισχύοντος Νόμου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΦ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Τον κατάλογο των δραστικών ουσιών μπορείτε να τον δείτε εδώ.