Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Αυτοδιάγνωση - Αυτοθεραπεία ως λύση σε καιρούς κρίσης ή κερδοσκοπικός αυτοσκοπός;

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Αυξανόμενη η τάση για διαδικασίες αυτοδιάγνωσης και αυτοθεραπείας.

Άραγε ποιους εξυπηρετεί το μοντέλο; Ποια η αληθοφανής εκδοχή και ποια η αλήθεια; Ποιος ο ρόλος του κράτους, των εταιριών και του επιστημονικού κλάδου;

Ερωτήματα με αληθοφανείς απαντήσεις αλλά και συγκαλυμμένες αλήθειες:

α) Το κράτος αδυνατεί να καλύψει την φαρμακευτική δαπάνη. Στον αντίποδα δημιουργούνται τα ΜΥΣΥΦΑ:


Μετατοπίζεται έτσι το οικονομικό βάρος από τον ασφαλιστικό φορέα στον ίδιο τον ασφαλισμένο. Τα σκευάσματα που μεταπηδούν στην κατηγορία ΜΥΣΥΦΑ συνεχώς θα αυξάνονται....  στόχος  η μείωση της δαπάνης των ασφαλιστικών ταμείων. Μέσα δε από τον ανταγωνισμό οι τιμές των ΜΥΣΥΦΑ θα γίνουν πιο ελκυστικές για τους καταναλωτές. ΑΛΗΘΟΦΑΝΕΣ...

Η ΑΛΗΘΕΙΑ όμως σε απολυτούς αριθμούς δείχνει ακριβότερη αξία κτήσης για τους ασθενείς και όχι μόνο, αφού οι εταιρίες θα διαμορφώνουν πλέον ελέυθερα τις τιμές των φαρμάκων αυτών... ενώ σε μάκρος χρόνου ΧΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ τους θα οδηγήσει  σε καταστάσεις δυσάρεστες και οικονομικές συνέπειες με αντίθετο  αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο.

β) Διάθεση ΜΥΣΥΦΑ σε σημεία πώλησης πέραν των φαρμακείων:

ΤΟ ΑΛΗΘΟΦΑΝΕΣ... ευκολότερη πρόσβαση του κόσμου λόγω μεγαλύτερης διασποράς.... μα πόσο  μεγαλύτερη  από  τα 11.000  φαρμακεία;
ΑΛΗΘΕΙΑ... Η απελευθέρωση είναι μια απόφαση που ενισχύει την εμπορική πολιτική των εταιριών. Σε περίοδο ύφεσης θέλουν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, όπως και τις τιμές τους.

ΑΛΗΘΟΦΑΝΗΣ... και η πληθώρα των διαφημίσεων που διευκολύνουν την πώληση των ΜΥΣΥΦΑ.... στην ουσία όμως προετοιμάζουν ένα μεταλλαγμένο είδος αυτοφροντίδας. Δείχνουν σημεία πώλησης  που στερούνται κάθε επιστημονικής διάγνωσης.... διαπιστώνεται  διάθεση αποβολής μας...γιατί πολλές φορές οι δικές μας προτεινόμενες λύσεις δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα... άρα και ανάλογο ενδιαφέρον , αφού πολλές φορές μάλιστα η παρέμβασή μας οδηγεί σε αποτροπή λήψης ενός διαφημιζόμενου φαρμάκου όταν κρίνουμε πως δε χρειάζεται.

Το μεγάλο όπλο είναι η δική μας ΑΛΗΘΕΙΑ και οφείλουμε να έχουμε συμμετοχή ως ειδικοί επιστήμονες ώστε να διασφαλιστεί η σωστή αυτοδιάγνωση, η οποία πάντα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον ανεξάρτητο φαρμακοποιό και η σωστή χρήση των ΜΥΣΥΦΑ.

Σε διαφορετική περίπτωση ως κοινωνία θα χάσουμε πολύ περισσότερα από αυτά που κάποιοι λίγοι θα κερδίσουν.

Μαρτσικάλη Αλεξάνδρα 
Φαρμακοποιός 
Φ.Σ. Θεσσαλονίκης