Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Τι αλλάζει με τη διαδικασία χορήγησης αυξητικής ορμόνης σε παιδιά – Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Στην επταμελή επιτροπή Ελέγχου Χορήγησης Αυξητικής Ορμόνης του ΚΕΣΥ συμμετέχουν δύο ενδοκρινολόγοι ενηλίκων με ιδιαίτερη ενασχόληση με την υποφυσιακή ανεπάρκεια και πέντε παιδίατροι – παιδοενδοκρινολόγοι.

Από επταμελή επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) θα εγκρίνεται πλέον η χορήγηση αυξητικής ορμόνης στα παιδιά.


Μέχρι σήμερα, η χορήγησή της γινόταν από παιδιατρικά νοσοκομεία ή παιδιατρικά τμήματα (“Αγία Σοφία”, “Αγλαΐα Κυριακού”, “Ιπποκράτειο” Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό Πάτρας) και ενημερωνόταν το ΚΕΣΥ.

Με τη νέα διαδικασία, που ενέκρινε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, οι γονείς θα υποβάλλουν αίτηση στα εν λόγω νοσοκομεία, τα οποία θα την αποστέλλουν μαζί με τις εξετάσεις στο ΚΕΣΥ, προκειμένου να εγκριθεί.

Στο ΚΕΣΥ συγκροτείται επταμελής επιτροπή Ελέγχου Χορήγησης Αυξητικής Ορμόνης, δύο μέλη εκ των οποίων θα είναι ενδοκρινολόγοι ενηλίκων με ιδιαίτερη ενασχόληση με την υποφυσιακή ανεπάρκεια και πέντε μέλη παιδίατροι – παιδοενδοκρινολόγοι.

Η εν λόγων επιτροπή θα έχει καθοριστικό ρόλο στην έγκριση έναρξης θεραπείας. Για τον σκοπό αυτό, θα υποβάλλονται σε αυτήν οι πλήρεις φάκελοι των αιτήσεων.

Μαζί με τις αιτήσεις, θα υποβάλλονται αντίγραφα καμπύλης αύξησης του ύψους και βάρους, αντίγραφα των δυναμικών δοκιμασιών έκκρισης αυξητικής ορμόνης, αντίγραφο μαγνητικής τομογραφίας υποθαλάμου – υπόφυσης, και επιπλέον για τα κορίτσια καρυότυπο, καθώς και λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις που τεκμηριώνουν τη διάγνωση και αποκλείουν άλλα αίτια χαμηλού αναστήματος.

Αντίγραφα των φακέλων του κάθε ασθενούς θα τηρούνται στην επιτροπή, ώστε να μπορεί να παρακολουθείται ο ρυθμός αύξησης του κάθε ασθενούς υπό αυξητική ορμόνη και να αποφασίζεται το όφελος από την αγωγή.


Συνέχιση

Η επιτροπή του ΚΕΣΥ θα έχει συμβουλευτικό ρόλο στην έγκριση επαναχορήγησης - συνέχισης της θεραπείας. Για τον σκοπό αυτό, θα της υποβάλλονται αντίγραφα των συμπληρωμένων αιτήσεων.

Θα συνοδεύονται από την αντίστοιχη καμπύλη αύξησης του εκάστοτε ασθενούς με συμπληρωμένη την ταχύτητα αύξησης του πριν την χορήγηση αυξητικής ορμόνης, το ύψος κατά την έναρξη χορήγησης αυξητικής ορμόνης και τα εκάστοτε ύψη και ταχύτητα αύξησης υπό θεραπεία με αυξητική ορμόνη.

Μετά το 15ο έτος της ηλικίας των παιδιών θα αποστέλλεται επιπλέον η ακτινογραφία αριστερού καρπού και άκρας χειρός προς προσδιορισμό της οστικής ηλικίας.

Η επιτροπή του ΚΕΣΥ διατηρεί το δικαίωμα κατά περίπτωση ή δειγματοληπτικά να ζητεί κλινική εκτίμηση παιδιού πριν την έγκριση χορήγησης αυξητικής ορμόνης.


Πηγή : iatronet