Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Τιμολόγηση και αποζημίωση φαρμάκων στο επίκεντρο για την Ε.Ε.

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Διασυνοριακές συνεργασίες ενόψει, για αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας, καθώς οι πιέσεις στις τιμές διακινδυνεύουν την έρευνα - Συζήτηση για εξαίρεση της Ελλάδας από την τιμοληψία.

Νέες συζητήσεις ξεκινούν στην Ευρώπη για τον τρόπο τιμολόγησης και αποζημίωσης των φαρμάκων, δεδομένων των προσπαθειών από όλα τα κράτη μέλη να περιορίσουν τις δαπάνες των συστημάτων υγείας τους, προκειμένου να μπορούν να καλύψουν τον πληθυσμό τους.


Η γενική παραδοχή, είναι ότι τα φαρμακευτικά σκευάσματα θα πρέπει να τιμολογούνται ανάλογα με την αξία που το κάθε προϊόν παρέχει στους ασθενείς και το σύστημα υγείας κάθε χώρας.

Σύμφωνα με μελέτη του London School of Economics, οι διαφοροποιήσεις τιμών στα κράτη μέλη, παραμένουν κυρίως λόγω διαφορετικών προτεραιοτήτων στα συστήματα υγείας των χωρών, ακόμη κι αν το επίπεδο εισοδήματος είναι παρεμφερές, λόγω φαρμακευτικής πολιτικής και διαφορετικής νομοθεσίας. Σε γενικές γραμμές πάντως, υπάρχει σαφής σχέση της τιμής των φαρμάκων με το ύψος του μέσου εισοδήματος σε κάθε κράτος μέλος. Και ακριβώς αυτή η διαφοροποίηση τιμής, επιτρέπει στους ασθενείς την πρόσβαση στη θεραπεία τους, ανάλογα με την αγοραστική τους δύναμη.

Ταυτόχρονα δε, η διαφοροποίηση των τιμών, αποτελεί και ένα κίνητρο για τη βιομηχανία, για την ανάπυξη νέων προϊόντων και για επένδυση στην έρευνα.
Ιδιαίτερη αντιμετώπιση όμως χρειάζονται οι βιολογικές θεραπείες, των οποίων η παραγωγή είναι δύσκολη εξαιτίας του ότι περιέχουν παράγωγα αίματος, για τα οποία η συλλογή, ο έλεγχος, η αποθήκευση και μεταφορά είναι καθοριστική. Την ίδια στιγμή, οι παθήσεις στις οποίες έχουν εφαρμογή είναι σοβαρές και χρόνιες, όμως περιορισμένες, έτσι η δαπάνη γι΄ αυτές τις θεραπείες είναι κι αυτή περιορισμένη.

Σε ότι αφορά τη διαφάνεια των τιμών, ήδη το EURIPID, αλλά και τα ίδια τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τιμές, με αποτέλεσμα να θεωρείται η όλη διαδικασία αρκετά διαφανής μέχρι στιγμής για το Διεθνές σύστημα Τιμών Αναφοράς το οποίο, λαμβάνει υπόψιν του τις 26 από τις 28 χώρες της Ε.Ε.

Καθώς η συζήτηση στρέφεται στη διαφοροποίηση των τιμών μεταξύ των κρατών – μελών, επισημαίνεται ο διαφορετικός τρόπος τιμολόγησης, τα διαφορετικά περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής του φαρμάκου, οι εκπτώσεις, οι συμφωνίες, οι συντελεστές ΦΠΑ κλπ.

Εντούτοις, οι συνεχείς πιέσεις για μείωση των τιμών των φαρμάκων σε ολόκληρη την Ευρώπη, οδηγούν σε μείωση των κινήτρων των παραγωγών για πώληση των προϊόντων τους σε χαμηλότερες τιμές, προκειμένου να μην διακινδυνεύσουν τις τιμές σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Στο σημείο αυτό, οι φορείς που μετέχουν στη συζήτηση για το διεθνές σύστημα τιμών αναφοράς, κάνουν σαφή αναφορά στην εξαίρεση της Ελλάδας από τις τιμοληψίες, δεδομένου ότι η χώρα βρίσκεται υπό καθεστώς λιτότητας, και η χρήση των τιμών που επικρατούν στη χώρα μας, θα έθετε σε κίνδυνο τη μελλοντική καινοτομία στις φαρμακευτικές θεραπείες και την πρόσβαση των ασθενών σε αυτήν.

Ο λόγος είναι ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα έθετε σε κίνδυνο την Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προϊόντων, εξαιτίας της μείωσης των διαθέσιμων πόρων, με αποτέλεσμα η παράμετρος αυτή να επισημαίνεται από τους φορείς της φαρμακοβιομηχανίας ως ιδιαίτερα σοβαρή καθώς οι ασθενείς μόνο βραχυπρόθεσμα θα μπορούσαν να επωφεληθούν από εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, αναζητούν τρόπους για την από κοινού αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας, προωθώντας διασυνοριακές συνεργασίες, που θα διασφαλίζουν ταυτόχρονα δίκαιη αντιμετώπιση ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, το σύστημα ασφάλισης, τους ασθενείς και τους παραγωγούς.


Πηγή : healthmag