Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΦΣ προς ΕΟΦ για την έλλειψη του ΑΚΙΝΕΤΟΝ

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Σας ενημερώνουμε ότι το φαρμακευτικό σκεύασμα ΑΚΙΝΕΤΟΝ, πρωτότυπο και αναντικατάστατο φάρμακο, βρίσκεται σε συνεχή έλλειψη από τον περασμένο Ιούλιο, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία.

Δεδομένου ότι, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων είναι ο αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση και ομαλή κυκλοφορία φαρμακευτικών προϊόντων, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την κάλυψη της ελληνικής αγοράς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ             ΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ