Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

IMS Health: “Ασκήσεις επί χάρτου” για τα γενόσημα

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Τους “μύθους και την πραγματικότητα” εντός της φαρμακευτικής αγοράς εξετάζει μελέτη που πραγματοποίησε η IMS Health, “τρέχοντας” μια σειρά σεναρίων γύρω από τα γενόσημα και την τιμολόγησή τους.

Στη μελέτη τέθηκαν δύο απλά ερωτήματα, που σχετίζονται με εγκατεστημένες πεποιθήσεις γύρω από το κόστος και το όφελος των γενοσήμων στη χώρα μας.


Οι τιμές στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερες από το εξωτερικό.

“Σε πρώτη ματιά φαίνεται να είναι έτσι. Αν το κοιτάξουμε βαθύτερα βλέπουμε πως τιμές (€/SU) και μερίδιο αγοράς φαίνεται να ακολουθούν αντίστροφη πορεία: Σε χώρες όπου τα γενόσημα έχουν μεγάλα μερίδια οι τιμές τους είναι πολύ χαμηλές, ενώ όσο οι τιμές μεγαλώνουν τα μερίδια πέφτουν. Στην Ελλάδα, αν αφαιρεθούν claw back και rebate, οι τιμές χαμηλώνουν κάτω από το αναμενόμενο ποσοστό.”, ανέφερε από το βήμα συνεδρίου για την Τιμολόγηση, ο Γενικός Διευθυντής της IMS Health Hellas, Ν. Κωστάρας.


Αν ανέβει το ποσοστό συνταγογραφίας των γενοσήμων τότε το κόστος για το κράτος θα μειωθεί.

“Δεν είναι ακριβώς έτσι πάντα. Για να διαπιστώσουμε αν ισχύει θα πρέπει να εξετάσουμε διαφορετικά σενάρια “, εκτίμησε ο κ. Κωστάρας, σημειώνοντας πως το συνολικό κόστος μειώνεται όσο το μερίδιο αγοράς συγκεντρώνεται σε λιγότερα σκευάσματα.


Τα Σενάρια

Η IMS Health έτρεξε αρχικά δύο σενάρια, σε ό,τι αφορά τη σχέση τιμής και μεριδίου αγοράς. Το πρώτο είχε ως βασικό κριτήριο τον πληθυσμό και το δεύτερο το κατά κεφαλήν εισόδημα.

Σενάριο 1ο

Οι χώρες που συγκρίθηκαν με την Ελλάδα, με αντίστοιχο μέγεθος πληθυσμού ήταν το Βέλγιο, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πορτογαλία και Σουηδία. Διαπιστώθηκε πως οι τιμές των γενοσήμων κινούνται σε έναν νοητό άξονα όπου όσο ανεβαίνει το μερίδιό τους σε όγκο τόσο μειώνονται οι τιμές τους (€/SU).

“Δεν σημαίνει, βέβαια, αναγκαστικά ότι αν μειωθούν οι τιμές θα αυξηθεί ο όγκος”, ανέφερε ο κ. Κωστάρας, συμπληρώνοντας πως χειάζονται πολιτικές, που όταν υλοποιηθούν θα επιτρέψουν και τις τιμές να είναι σε χαμηλά επίπεδα και τον όγκο να αυξηθεί.

Σενάριο 2ο

Στο “καλάθι” της σύγκρισης μπήκαν μαζί με την Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, και Σλοβακία, χώρες με συγκρίσιμο κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Και σε αυτή την περίπτωση προκύπτει ένας άξονας, όπου όσο ανεβαίνει η τιμή τόσο μειώνεται το μερίδιο αγοράς. “Αλλά και στις υπόλοιπες χώρες με συγκρίσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα, το μερίδιο αγοράς κινείται γραμμικά με την τιμή των γενοσήμων”, ανέφερε ο κ. Κωστάρας.

“Οι τιμές στην Ελλάδα πάνε παράλληλα με το μερίδιο αγοράς που έχουν, βλέποντας και τις άλλες αγορές ευρύτερα. Άλλά αν αφαιρέσουμε claw back και rebate τότε χαμηλώνουν κάτω από το προβλεπόμενο μέσο όρο”, επανέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της IMS Health.

Σε δεύτερο επίπεδο η IMS Health ανέλυσε θεωρητικά σενάρια, αναζητώντας το αποτέλεσμα στην κάθε αλλαγή όγκων γενοσήμων και off patent

Σενάριο 1

Από τα ακριβά γενόσημα (που αποτελούν το 80% του συνόλου, το οποίο δεν λαμβάνει μέρος στον υπολογισμό της τιμής αναφοράς) μεταφέρθηκε όγκο στο off patent.

Τα γενόσημα, που αποτελούν το 20% και συμμετέχουν στη διαμόρφωση της τιμής, καθίστανται το σύνολο και έτσι η τιμή αναφοράς πέφτει περισσότερο, με εξοικονόμηση για το κράτος.

Παράλληλα, αυξάνεται σημαντικά το κλιμακωτό rebate, ενώ μειώνεται αρκετά το Net Spending .

Σενάριο 2

Μεταφέρθηκε όγκο απο το off patent αναλογικά στα γενόσημα, και στις 2 κατηγορίες.

Σε αυτη την περίπτωση δεν αλλάζει η τιμή αναφοράς, αλλά μειώνεται το κλιμακωτό rebate, με λιγότερα έσοδα για το κράτος.

Σενάριο 3

Το 80% όγκου από όλα γενόσημα μεταφέρθηκε αναλογικά στο off patent. Ουτε σε αυτο το σενάριο αλλάζει η τιμή αναφοράς. Αυξάνεται ομως το κλιμακωτό rebate.

“Όσο ανεβαίνει ο όγκος και συγκεντρώνεται σε ένα σκεύασμα τόσο πιο πολλά έσοδα έχει το κράτος, λόγω του κλιμακωτού rebate” ανάφερε ο κ. Κωστάρας εκτιμώντας ότι η συγκέντρωση πωλήσεων είναι καθοριστικός παράγοντας για τα χρήματα που δίνονται ως rebate στο κράτος κάθε φορά.

Κλείνοντας αναφέρθηκε στην ανάγκη όλων των εταίρων για αντίστοιχες ασκήσεις ώστε να αποφασιστούν οι σωστές πολιτικές που να βασίζονται στην πραγματικότητα και όχι σε μύθους. Για να γίνει αυτό χρειάζονται πολλά στοιχεία αλλά και άνθρωποι με βαθιές γνώσεις, ικανότητες και όρεξη για δουλειά, κάτι που στην IMS Health αποδεικνύουν πως έχουν!


Πηγή : virus