Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Κ.Θεοδοσιάδης: «Όλη η αλήθεια για τα πειθαρχικά συμβούλια»

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Ο Φαρμακευτικός κλάδος έχει περιπέσει σε μια κατάσταση κανιβαλισμού, με κύριο χαρακτηριστικό του τον αθέμιτο εσωτερικό ανταγωνισμό, που έχει πάρει πλέον χαρακτηριστικά πανδημίας. Σαν να μην έφτανε αυτό, το γλυκό έδεσε με την συνειδητή ουσιαστική κατάργηση των πειθαρχικών συμβουλίων από το προεδρείο του Π.Φ.Σ. που αδιαφορεί για όλες τις παραβατικές συμπεριφορές.

Μέχρι σήμερα η παράταξή μας δεν ανέδειξε το θέμα αυτό στην πρώτη σειρά των προβλημάτων του κλάδου (ποιο πρόβλημα άλλωστε να πρωτοαναδείξει). Με την πάροδο όμως του χρόνου διαπιστώνουμε ότι αυτοί που θα έπρεπε να σιωπούν (το προεδρείο του ΠΦΣ), συνειδητοποιώντας το μέγεθος του λάθους τους, αποθρασύνονται, βγάζουν γλώσσα, από κατηγορούμενοι μετατρέπονται σε κατήγορους και ως συνήθως κατηγορούν για όλα το προηγούμενο Δ.Σ. του ΠΦΣ, ξεχνώντας ότι αυτοί διοικούν τον ΠΦΣ εδώ και δυο χρόνια.

Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου όλοι οι φαρμακοποιοί να μάθουν όλη την αλήθεια για τα πειθαρχικά συμβούλια, θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε όλα τα δεδομένα μέσα από επτά (7) ερωτήσεις και απαντήσεις:1) Γιατί άλλαξε ο νόμος που ρύθμιζε τα παλαιά πειθαρχικά;
Η συγκρότηση και λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων καθορίζονταν με ένα Νόμο του ψηφίστηκε πριν από 88 χρόνια (Ν.3601/1928). Αυτός ο λόγος από μόνος του ήταν αρκετός για να για να επιβάλλει την επικαιροποίηση του Νόμου, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν από το 1928 έως σήμερα. Το κυριότερο όμως πρακτικό πρόβλημα που προέκυπτε ήταν η συσσώρευση εκατοντάδων υποθέσεων προς κρίση από τα πειθαρχικά συμβούλια, εξ αιτίας των πολύ συχνών αλλαγών του εκάστοτε πρωτοδίκη που οριζόταν ως πρόεδρος του πειθαρχικού (λόγω μεταθέσεων, προαγωγών κ.α.), της γραφειοκρατίας που απαιτείται για την αντικατάστασή του μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της απαγόρευσης πληρωμής του πρωτοδίκη για τις συνεδριάσεις του πειθαρχικού και κατ’ επέκταση του μειωμένου ή μηδενικού ενδιαφέροντός του να δικάσει εκτός ωραρίου και χωρίς αμοιβή. Συνέπεια όλων αυτών ήταν να υπάρχουν επί δύο, τρία ή και περισσότερα χρόνια εκκρεμούσες υποθέσεις στα πειθαρχικά.

2) Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας δομής των πειθαρχικών;
Κύρια χαρακτηριστικά είναι η μη παρουσία δικαστικού στο πειθαρχικό συμβούλιο, καθώς και η συγκρότηση ενός πειθαρχικού συμβουλίου ανά περιφέρεια, π.χ. το πειθαρχικό συμβούλιο της περιφέρειας Κρήτης στο οποίο υπάγονται όλα τα φαρμακεία της Κρήτης, συγκροτείται από έναν υπάλληλο της περιφέρειας (κατηγορίας ΠΕ) και από τρία μέλη-φαρμακοποιούς οι οποίοι εκλέγονται από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Κρήτης.

3) Οι αλλαγές αυτές προτάθηκαν από τον Π.Φ.Σ.;
Ναι, ήταν εισήγηση του ΠΦΣ προς το Υπουργείο Υγείας, το οποίο και την συμπεριέλαβε στο Νόμο 4272/11-7-2014 (ΦΕΚ 145Α). Το ΔΣ του ΠΦΣ συζήτησε και ενέκρινε τις προτεινόμενες αλλαγές σε δύο συνεδριάσεις του στις 24/7/2013 και στις 28/8/2013 στη βάση νομοτεχνικής διατύπωσης που είχε συντάξει ο αείμνηστος Ι. Παπαγεωργίου.

4) Τι ισχύει στους άλλους επιστημονικούς συλλόγους;
Τόσο οι ιατρικοί όσο και οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν πειθαρχικά συμβούλια ΧΩΡΙΣ δικαστικούς, δηλαδή προεδρεύουν εκλεγμένοι εκπρόσωποι του κλάδου τους.

5) Ο νέος νόμος ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2014 και προέβλεπε την διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων στα πειθαρχικά συμβούλια των περιφερειών της χώρας. Γιατί δεν έγιναν αυτές οι αρχαιρεσίες;

Ο νόμος έδινε προθεσμία έξι μηνών για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών αυτών. Το προεδρείο του ΠΦΣ ευθύνεται γιατί ουδέποτε προκήρυξε ή υπέδειξε ή σύστησε στους φαρμακευτικούς συλλόγους την διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων στα πειθαρχικά συμβούλια. Το προεδρείο του ΠΦΣ είχε έναν επί πλέον λόγο να απευθυνθεί στους Συλλόγους και να τους υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι εκλογές αυτές, γιατί ο νόμος 4272/2014 ορίζει ότι «στις περιφέρειες που λειτουργούν δύο (2) φαρμακευτικοί σύλλογοι, ο μεγαλύτερος σε αριθμό μελών εκλέγει δύο (2) μέλη και ο δεύτερος ένα (1) μέλος. Στις περιφέρειες που λειτουργούν τρεις (3) φαρμ. Σύλλογοι, εκλέγεται ένα μέλος από κάθε σύλλογο και στις περιφέρειες που λειτουργούν τέσσερεις (4) ή και περισσότεροι φαρμ. σύλλογοι, οι 3 μεγαλύτεροι σε δύναμη μελών εκλέγουν από ένα μέλος». Όπως είναι λοιπόν προφανές ο Π.Φ.Σ. έπρεπε να ορίσει σε ποιους συλλόγους θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων στα πειθαρχικά συμβούλια και να ορίσει και τον αριθμό των μελών που θα εκλεγούν με βάση τη δύναμη των Συλλόγων. Αυτή τη δύναμη των Συλλόγων την γνωρίζει επισήμως και νομίμως μόνο ο ΠΦΣ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το προεδρείο του ΠΦΣ δεν επιθυμούσε την ύπαρξη των πειθαρχικών συμβουλίων, σαμποτάρισε συνειδητά την εφαρμογή του νόμου, προσπάθησε να αποσείσει τις ευθύνες του και να τις μεταθέσει, κατά την προσφιλή του τακτική, στις πλάτες της προηγούμενης κυβέρνησης και του προηγούμενου ΔΣ του ΠΦΣ. Ξεχνά ή προσποιείται ότι ξεχνά ότι εδώ και 18 μήνες έχουμε άλλη κυβέρνηση και άλλο ΔΣ στον ΠΦΣ. Εάν ο νέος νόμος για τα πειθαρχικά ήταν ανεπιθύμητος για τους διοικούντες τον ΠΦΣ, ας τον άλλαζαν. Έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι. Αλλά μέχρι να τον αλλάξουν έχουν υποχρέωση να τον εφαρμόζουν.

6) Δηλαδή η ευθύνη της μη ύπαρξης πειθαρχικών βαρύνει αποκλειστικά τον ΠΦΣ;
Ναι, βαρύνει αποκλειστικά τον ΠΦΣ δεδομένου ότι υπάρχει νόμος και μάλιστα πολύ λεπτομερής. Με βάση αυτόν έπρεπε να υπάρχουν και να λειτουργούν ήδη τα πειθαρχικά από τον Ιανουάριο του 2015. Εάν στη διάρκεια εφαρμογής του νόμου διαπιστώνονταν αδυναμίες εφαρμογής του, θα είχαν κάποιο επιχείρημα. Σήμερα δεν έχουν κανένα.

7) Στο νέο νόμο που καθορίζει την συγκρότηση και λειτουργία των πειθαρχικών (Ν. 4272/14) διαβάζουμε ότι «στα νέα πειθαρχικά σε επίπεδο περιφέρειας χρέη Διοικητικού γραμματέα και πρακτικογράφου εκτελεί πτυχιούχος νομικής, ο οποίος προσλαμβάνεται από τον Φαρμ. Σύλλογο της έδρας της περιφέρειας (με δελτίο παροχής υπηρεσιών) ο οποίος μετέχει των συνεδριάσεων του πειθαρχικού συμβουλίου άνευ γνώμης και ψήφου». Ποιο το νόημα αυτής της παραγράφου;
Η παράγραφος αυτή δίνει τη δυνατότητα πρόσληψης δικηγόρου από το πειθαρχικό συμβούλιο με σκοπό να προστατεύει νομικά τους μετέχοντες σ’ αυτό και να μην δίνει λαβές στους δικηγόρους των παραπεμφθέντων με τυχόν αστοχίες και ατυχείς διατυπώσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το προεδρείο του ΠΦΣ, διακατεχόμενο από εμπάθεια, αισθάνεται ότι πρώτιστο καθήκον του είναι να γκρεμίσει ό,τι δημιούργησε το προηγούμενο συμβούλιο. Στα πλαίσια αυτής της λογικής αδρανοποίησε το νόμο 4272/14 μόνο και μόνο επειδή τον σχεδίασε και τον εισηγήθηκε το προηγούμενο ΔΣ του ΠΦΣ. Έτσι κατάφερε να γκρεμίσει κάτι που δημιούργησαν οι προηγούμενοι χωρίς στη θέση του να χτίσουν το παραμικρό.

Και μ’ αυτόν τον τρόπο αλωνίζουν οι κάθε λογής παραβάτες της φαρμακευτικής νομοθεσίας, αφού οι ενέργειες του προεδρείου του ΠΦΣ μόνον αυτούς ευνοούν.


Για την 
Αδέσμευτη Ενωτική Συνδικαλιστική Παράταξη

Κυριάκος Θεοδοσιάδης