Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Ενημέρωση του ΙΦΕΤ για τα σκευασματα Leukeran-Purinethol

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Ο ΙΦΕΤ ενημερώνει ότι φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα Leukeran 2mg και Purinethol 50mg θα διατίθενται πλέον από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
Δείτε αναλυτικότερα το έγγραφο: