Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

ΕΟΠΥΥ: Περιορισμοί Θετικού Καταλόγου Φαρμάκων

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 
Αρ. Πρωτ.: οικ. 34730

Σας ενημερώνουμε ότι με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε ο θετικός κατάλογος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 02 Οκτωβρίου 2013. Ο Οργανισμός θα αποζημιώνει μόνον τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που ανήκουν στον ανωτέρω κατάλογο.
Παράλληλα, επισημαίνεται η ύπαρξη περιορισμών στη συνταγογράφηση δραστικών ουσιών συγκεκριμένων θεραπευτικών κατηγοριών. Προς διευκόλυνσή σας, οι εν λόγω περιορισμοί παρατίθενται κατωτέρω (Πίνακας 1).


Πίνακας 1


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ1. Περιορισμός: Αποζημιώνονται για τη Θεραπεία πεπτικού έλκους,
της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και της φαρμακευτικής γαστροπροστασίας σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους. 
Ειδικότερα όσον αφορά τη γαστροπροστασία σε χορήγηση κλοπιδογρέλης πρώτη επιλογή είναι η χορήγηση Η2 αναστολέων.
A02BC01  OMEPRAZOLE
A02BC02  PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE
A02BC03  LANSOPRAZOLE
A02BC04  RABEPRAZOLE SODIUM
A02BC05  ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM
A02BC05 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE

2. Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για την ένδειξη "Πρόληψη και θεραπεία της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας"
A06AD11  LACTULOSE Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)
A06AD12  LACTITOL MONOHYDRATE Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) 

3. Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο σε χορήγηση για προετοιμασία διαγνωστικής εξέτασης και χειρουργικής επέμβασης
A06AD POTASSIUM SODIUM TARTRATE TETRAHYDRATE

4. Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο σε χορήγηση για προετοιμασία διαγνωστικής εξέτασης και χειρουργικής επέμβασης
A06AG01 SODIUM PHOSPHATE DIBASIC DIHYDRATE,PHOSPHORIC ACID Ορθική χορήγηση (υγρές μορφές, για διαγνωστικούς σκοπούς)

A06AG01 SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC ΜΟΝΟHYDRATE Ορθική χορήγηση (υγρές μορφές, για διαγνωστικούς σκοπούς)
A06AG01 SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC ΜΟΝΟHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE Ορθική χορήγηση (υγρές μορφές, για διαγνωστικούς σκοπούς)
A06AG01 SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC ΜΟΝΟHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE Ορθική χορήγηση (υγρές μορφές, για διαγνωστικούς σκοπούς)

5. Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο για την ένδειξη: "Προφύλαξη και θεραπεία των ανεπιθυμήτων ενεργειών των αντιβιοτικών” 
A07FA02 SACCHAROMYCES BOULARDII Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφέ, υγρές, ημιστερεές) 

6. Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο ως δεσμευτικό του φωσφόρου στη νεφρική ανεπάρκεια
A12AX GLYCINE,CALCIUM CARBONATE

7. Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για άτομα με τεκμηριωμένη από εξειδικευμένο κέντρο δημόσιου νοσοκομείου ανεπάρκεια L-καρνιτίνης. Σε ασθενείς τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας μόνο ως θεραπεία συντήρησης μετά από ενδοφλέβια χορήγηση κατά την αιμοκάθαρση. 
A16AA01 LEVOCARNITINE Από του στόματος χορήγηση

8. Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο για τις ενδείξεις "Ιδιοπαθής μηνορραγία και προφύλαξη από υπερπλασία του ενδομητρίου κατά τη διάρκεια θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης”
G03AC03 LEVONORGESTREL Ενδομήτρια χορήγηση (σύστημα ενδομήτριας χορήγησης)
page4image6136 page4image6296 page4image6456
9. Περιορισμός: Αποζημιώνεται για όλες τις εγκεκριμένες ενδείξεις του εκτός της ένδειξης "Ανδρογενετική αλωπεκία” 
G03HA01 CYPROTERONE ACETATE Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

10. Περιορισμός: Δεν αποζημιώνεται για την ένδειξη της μασχαλιαίας υπεριδρωσίας
M03AX01 BOTULINUM TOXIN TYPE A Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

11. Περιορισμός: Δεν αποζημιώνεται για την ένδειξη της μασχαλιαίας υπεριδρωσίας
M03AX01 BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)
page4image10368 page4image10528 page4image10688
12. Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο 2 ενέσεις για κάθε γόνατο ανά έτος και εφόσον δεν υπάρχει ανταπόκριση σε άλλη θεραπεία. Συνταγογράφηση μόνο από ορθοπεδικούς και ρευματολόγους.
M09AX01 HYALURONATE SODIUM Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)
page4image13192

13. Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο μία φορά το μήνα και μόνο για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε συχνές φλεβοκεντήσεις (ασθενείς πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, αιμοκαθαιρόμενοι)
N01BB02 LIDOCAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)
N01BB01  BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)
N01BB02  LIDOCAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)
N01BB09 ROPIVACAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)
N01BB10 LEVOBUPIVACAINE HYDROCHLORIDE Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)page4image17360

14. Περιορισμός: Αποζημιώνεται μόνο μία φορά το μήνα και μόνο για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε συχνές φλεβοκεντήσεις (ασθενείς πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, αιμοκαθαιρόμενοι)
N01BB20 LIDOCAINE,PRILOCAINE Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)

page5image3872
15. Περιορισμός: Συνταγογράφηση μόνο από πνευμονολόγους, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις 
R03DX07 ROFLUMILAST Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

16. Περιορισμός: Αποζημιώνεται αποκλειστικά για βραχυχρόνια συμπτωματική αντιμετώπιση των εξάρσεων των ιλίγγων 
R06AA52 DIMENHYDRINATE,NICOTINIC ACID,PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE Από του στόματος χορήγηση
(στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)

17. Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο για την ένδειξη "Σύνδρομο SJÖGREN"
S01XA12 DEXPANTHENOL Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές)
S01XA20 CARBOMER Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές)
S01XA20 CARBOMER 974P Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές)
S01XA20 POLYVIDONE Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές)
S01XA20 POLYVIDONE Κ25 Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές)
S01XA20 POLYVINYL ALCOHOL,POLYVIDONE Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) 

Πηγή: eopyy.gov.gr