Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

«Εργαλείο» ανάπτυξης τα γενόσημα φάρμακα

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Την ανάγκη να προωθηθεί περαιτέρω η χρήση γενοσήμων φαρμάκων, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην Ευρώπη, επεσήμανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Γενοσήμων (EGA).

Μιλώντας στο 19ο συνέδριο της EGA, που πραγματοποιείται στην Αθήνα, η κ. Gudbjorg Edda Eggertsdottir επεσήμανε ότι τα γενόσημα διασφαλίζουν θέσεις εργασίας υψηλής τεχνογνωσίας, προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών και των ασθενών.

Αυξάνουν, δε, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της φαρμακευτικής βιομηχανίας.Σύμφωνα με την κ. Eggertsdottirη, η EGA είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές αρχές, προκειμένου να καταστεί η έννοια της αειφόρου παραγωγής πραγματικότητα στην Ευρώπη.

Κάλεσε την 'Κομισιόν' να εδραιώσει τη θέση των βιοϊσοδύναμων φαρμάκων στην Ευρώπη και στην παγκόσμια σκηνή.

Δαπάνες

Με τις δαπάνες Υγείας - είπε - να έχουν μειωθεί κατά 0,5% στην Ευρώπη, για πρώτη φορά μετά το 1975, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την προώθηση της βιώσιμης υγειονομικής πολιτικής σε μακροπρόθεσμη βάση. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, τα γενόσημα έχουν ρόλο, καθώς μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης για τη μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης.

Πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Κοινωνικών Μελετών της Γερμανίας, έχει καταδείξει ότι μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων έως το 2020, της τάξης των 11,8 έως 33,4 δισ. ευρώ.


iatronet.gr