Μετά από ενάμιση μήνα από την ανάρτηση του καταλόγου σκευασμάτων τα οποία θα ανατιμολογηθούν από τον ΕΟΦ, το Υπουργείο Υγείας φέρεται να είναι ήδη έτοιμο να εκδώσει τη σχετική απόφαση (πιθανότατα αύριο) με βάση την οποία θα προσδιορίζεται αφενός σε ποιο εύρος τρεχουσών λιανικών τιμών θα ανήκουν τα σκευάσματα χωρίς προστασία που θα ανατιμολογηθούν αλλά και τη μέγιστη μείωση τιμής που θα εφαρμοστεί για τα γενόσημα