ΡΟΗ

6/recent/ticker-posts

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών - «Φαρμακευτικό Δίκαιο: Νομοθεσία και Πράξη»

Προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Φαρμακευτικό Δίκαιο: Νομοθεσία και Πράξη».Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί-ές πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής και λοιπών Επιστημών Υγείας, Χημικών, Χημικών Μηχανικών, Γεωπονίας, Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών και λοιπών Επιστημών που σχετίζονται με τη λειτουργία Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη