Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2020

ΦΕΚ για το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών - Τι προβλέπεται για τους Φαρμακοποιούς

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

Με την Υπουργική Απόφαση οικ. 6677/2020 - ΦΕΚ 4792/Β/30-10-2020  συστήνεται από το Υπουργείο Υγείας το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ένταξη ασθενούς στο σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών διενεργείται με τη δημιουργία καρτέλας ασθενούς από τον θεράποντα ιατρό, ενώ οι φαρμακοποιοί θα προβαίνουν μόνο σε καταχώρηση διενέργειας εποχικού εμβολιασμού. 

Πιο συγκεκριμένα, ειδικά για τους φαρμακοποιούς αναφέρονται τα εξής:

  • Ως χρήστες του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών ορίζονται μεταξύ άλλων και οι «Φαρμακοποιοί που διενεργούν εποχικό εμβολιασμό» οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στους ασθενείς, στους οποίους έχει συνταγογραφηθεί το εκάστοτε κρίσιμο εμβόλιο και στους οποίους αυτοί το διενεργούν και, για το λόγο αυτό, οφείλουν να προβούν σε καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών. Για το σκοπό αυτό, οι χρήστες διαπιστευμένοι ως Φαρμακοποιοί που διενεργούν εποχικό εμβολιασμό έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα του ασθενούς που είναι αναγκαία και πρόσφορα για την καταχώριση της διενέργειας του εκάστοτε κρίσιμου εμβολίου.
  • Οι διαπιστευμένοι χρήστες της κατηγορίας «Φαρμακοποιοί που διενεργούν εποχικό εμβολιασμό», οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι ως χρήστες του Σ.Η.Σ., ταυτοποιούνται κατά την είσοδο τους στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών με τη χρήση των στοιχείων ταυτοποίησης με τα οποία ταυτοποιούνται και στο Σ.Η.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3892/2010. Οι διαπιστευμένοι χρήστες της κατηγορίας «Φαρμακοποιοί που διενεργούν εποχικό εμβολιασμό», εφόσον διενεργούν οι ίδιοι συνταγογραφημένο εμβολιασμό ασθενούς, ενημερώνουν το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών ως προς τα αναγκαία και πρόσφορα στοιχεία που αφορούν τη διενέργεια του εμβολιασμού αυτού. Εφόσον ο διαπιστευμένος χρήστης της κατηγορίας «Φαρμακοποιοί που διενεργούν εποχικό εμβολιασμό» διενεργεί εμβόλιο, το οποίο δεν υπόκειται σε συνταγογράφηση, ενημερώνει το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών ως προς τα αναγκαία και πρόσφορα στοιχεία που αφορούν τη διενέργεια του εμβολίου αυτού.

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ παρακάτω: