Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020

Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Ιδρυθέν το 1837
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Αθήνα, 24/07/2020


ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ


Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διαδικασία της πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Σύμφωνα με την "Απόφαση Πιστοποίησης" του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκαπίδευσης (ΕΘΑΑΕ), "το Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων".

Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη, από 29.05.20 έως 28.05.24.


Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Τμήματος και η Πρόεδρος της ΟΜΕΑ
Δ.Μ. Ρέκκας-Γ. Βαλσαμή