Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020

Αυξήσεις τιμών σε ΜΥΣυΦα 15/6/2020

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Νέες αυξήσεις χονδρικών τιμών σημειώνονται σήμερα 15 Ιουνίου 2020 σε ορισμένα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (Μ.Υ.Συ.Φα.). 

Οι χονδρικές τιμές διαμορφώνονται όπως φαίνεται στον πίνακα της παρακάτω εικόνας: