Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2018

Νέες ποσότητες αναλωσίμων για διαβήτη με τον νέο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Πρόσθετες ποσότητες χρειάζονται έγκριση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού.

Νέες ποσότητες αναλωσίμων προβλέπει ο νέος κανονισμός παροχών του ΕΟΠΥΥ που έχει τεθεί σε εφαρμογή, για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη.

Παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις ποσότητες και οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής:


Για τους ινσουλινοεξαρτώμενους πάσχοντες από ΣΔ 1 χορηγούνται:

έως 200 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα ανά μήνα
έως 200 σκαριφιστήρες ανά μήνα ή ίσης αξίας αναλώσιμα συσκευών συνεχούς μέτρησης επιπέδων σακχάρου
έως 50 ταινίες μέτρησης κετονών στο αίμα ανά έτος
έως 200 βελόνες ανά μήνα.

Για τους ινσουλινοθεραπευόμενους πάσχοντες από ΣΔ 2 χορηγούνται:

έως 100 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα ανά μήνα
έως 100 σκαριφιστήρες ανά μήνα
έως 30 ταινίες μέτρησης κετονών στο αίμα ανά έτος
έως 60 βελόνες ανά μήνα.

Για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που λαμβάνουν αντιδιαβητικά δισκία ή άλλες ενέσιμες αγωγές εκτός ινσουλίνης χορηγούνται:

έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα ανά 2μηνο
έως 50 σκαριφιστήρες ανά 2μηνο
έως 60 βελόνες ινσουλίνης ανά 2μηνο, για όσους λαμβάνουν σκευάσματα GLP-1 αναλόγων που δεν φέρουν ενσωματωμένη βελόνα στην προγεμισμένη σύριγγα.

Σε διαβήτη κύησης χορηγούνται:

έως 150 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα ανά μήνα
έως 150 σκαριφιστήρες ανά μήνα
έως 150 βελόνες ανά μήνα.

Για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που αντιμετωπίζονται με διαιτητική αγωγή χορηγούνται:

έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα ανά 3μηνο
έως 50 σκαριφιστήρες ανά 3μηνο.

Για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που κάνουν χρήση αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης χορηγούνται ένα σύστημα ελέγχου ή καταγραφής γλυκόζης σύμφωνα με αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση, τα αναλώσιμα καταγραφής γλυκόζης συνδεδεμένα ή μη συνδεδεμένα με την αντλία και σε ποσότητα έως 5/μήνα, έως 200 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα, έως 200 σκαριφιστήρες το μήνα, 100 βελόνες για χορήγηση ινσουλίνης με πένα/εξάμηνο (σε περίπτωση εμπλοκής αντλίας ή πρόσθετης δόσης) και έως 50 ταινίες μέτρησης κετονών στο αίμα ανά έτος.

Ακόμα ο ΕΚΠΥ ορίζει ότι σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον ποσότητες, θα πρέπει να προσκομίζεται αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, όπου θα αναφέρεται η ανάγκη για την πρόσθετη αιτούμενη ποσότητα, προκειμένου να την αξιολογεί και να αποφασίζει την έγκριση της, το Α.Υ.Σ.

Πηγή : healthmag