Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

Η/Σ: Άρση περιορισμού τριών φαρμάκων ανά συνταγή

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 15-10-2018 θα αρθεί ο περιορισμός των τριών (3) φαρμάκων ανά συνταγή στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. οικ. 3851/18-9-2018.


Αναρτήθηκε:12/10/18 - 10:52 π.μ.