Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2018

Ο εμβολιασμός σώζει ζωές

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Ο εμβολιασμός σώζει από 1 έως 3 εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα εμβόλια θα σώσουν, κατά την επόμενη δεκαετία, άλλα 25 εκατομμύρια άτομα. Και όμως, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) σε πολλές χώρες της ΕΕ παρατηρούνται πρωτοφανείς εξάρσεις ιλαράς και επανεμφάνιση άλλων νόσων που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, λόγω ανεπαρκούς εμβολιαστικής κάλυψης, ενώ παιδιά και ενήλικες εξακολουθούν να πεθαίνουν στην ΕΕ από τις νόσους αυτές.


Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του ECDC, ο αριθμός των κρουσμάτων ιλαράς συνεχίζει να αυξάνεται σε ορισμένες χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ. Κατά το δωδεκάμηνο από την 1η Μαρτίου 2017 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018 αναφέρθηκαν 14 813 κρούσματα ιλαράς μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης.

Από τα κρούσματα των οποίων το καθεστώς εμβολιασμού ήταν γνωστό, το 86 % αφορούσαν άτομα που δεν είχαν εμβολιαστεί. Επιπλέον, το ECDC εκτιμά ότι τουλάχιστον 40 000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από τη γρίπη, εν μέρει λόγω χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης.

Η σύσταση του Συμβουλίου για τις νόσους που προλαμβάνονται με εμβολιασμό βασίζεται σε μια σειρά υφιστάμενων πολιτικών και σχεδίων της ΕΕ στον τομέα του εμβολιασμού. Σε αυτές περιλαμβάνονται η σύσταση του Συμβουλίου του 2009 σχετικά με τον εμβολιασμό για την εποχική γρίπη, η συμφωνία κοινής προμήθειας, που θεσπίστηκε με την απόφαση (1082/2013/ΕΕ) σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία, και η κοινή δράση για τον εμβολιασμό που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα για την υγεία (2014-2020), η οποία θα ξεκινήσει εντός των προσεχών μηνών και θα αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη διστακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό.


Πηγή : iatronet