Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Με "κομμένη την ανάσα" η τελική μορφή λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Σε αναμονή για την τελική διατύπωση της υπουργικής απόφασης με την οποία θα θεσμοθετηθεί ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων βρίσκεται η φαρμακοβιομηχανία, έχοντας ήδη καταθέσει τις προτάσεις της στο υπουργείο Υγείας, με βάση το προσχέδιο που ήδη έχει καταρτισθεί.
Ήδη, η νεοσυσταθείσα Επιτροπή, είχε την περασμένη Παρασκευή την πρώτη - πανηγυρική - συνεδρίασή της, όπου γνωρίστηκαν τα μέλη της μεταξύ τους και επεσήμαναν τη σοβαρότητα του έργου που αναλαμβάνουν μόλις ολοκληρωθεί και η κατάρτιση της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης.
Χωρίς εκπλήξεις ή αποκλίσεις από τις διατάξεις του σχετικού νόμου, το σχέδιο απόφασης προβλέπει τα κριτήρια αξιολόγησης που περιλαμβάνουν α) το κλινικό όφελος όπως αυτό αποτιμάται λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα και το φορτίο της νόσου, την επίδραση πάνω στους δείκτες θνητότητας και νοσηρότητας, καθώς και τα δεδομένα ασφάλειας και ανεκτικότητας, β) τη σύγκριση με τις ήδη διαθέσιμες αποζημιούμενες θεραπείες φαρμάκων, γ) τον βαθμό αξιοπιστίας των δεδομένων των κλινικών μελετών, δ) το λόγο κόστους / αποτελεσματικότητας και ε) την επίπτωση στον προϋπολογισμό.
Περιλαμβάνει ακόμη τις προϋποθέσεις αποζημίωσης, "εισάγοντας τεχνογνωσία" από άλλες χώρες, με το σχήμα 9-6-3, δηλαδή ένταξη στη θετική λίστα προς αποζημίωση μόνο αν αποζημιώνονται τουλάχιστον στα δύο τρίτα (2/3) των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κυκλοφορούν, τα κράτη στα οποία κυκλοφορούν δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα (9) και από τα ανωτέρω κράτη που αποζημιώνουν το φάρμακο, τουλάχιστον τα μισά περιλαμβάνονται στα κάτωθι ειδικώς αναφερόμενα κράτη - μέλη που διαθέτουν μηχανισμό Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, ήτοι: η Αυστρία, το Βέλγιο, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Φινλανδία.
Επί του σχεδίου, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) κατέθεσε τις προτάσεις του, εκτιμώντας ότι το σχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς η χώρα πρέπει να αποκτήσει σύστημα αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας, και έχει προτείνει ορισμένες βελτιώσεις, οι κυριότερες των οποίων αφορούν:
- την παρουσίαση του φακέλου του κάθε υπό αξιολόγηση φαρμάκου από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια αξιολόγησης από την Επιτροπή, καθώς και
- τη δημιουργία μιας Διαρκούς Ομάδας Εργασίας, η οποία θα αντιμετωπίζει επί τόπου τα τεχνικά θέματα που θα ανακύπτουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, προκειμένου να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος.
Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), χωρίς να αμφισβητεί την ανάγκη αξιολόγησης των νέων τεχνολογιών, υπογραμμίζει ότι ο τρόπος που επιλέγεται, δυναμιτίζει την προσπάθεια καινοτομίας στην ελληνική παραγωγή. Η τελευταία στρέφεται στην "οριακή καινοτομία", δηλαδή στην παραγωγή γνωστών φαρμάκων των οποίων έχει λήξει η προστασία της δραστικής ουσίας, όμως εισάγει νέες μορφές χορήγησης ή συνδυασμούς δραστικών ουσιών για χορήγηση με ένα σκεύασμα, παράμετροι που διευκολύνουν τη συμμόρφωση του ασθενή στη θεραπεία.
Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται με το σχέδιο της απόφασης ότι το σύνολο των φαρμάκων θα επαναξιολογηθούν, βάζοντας στο τραπέζι για μια ακόμη φορά το θέμα των γενοσήμων, τα οποία θα ακολουθήσουν το δρόμο της αξιολόγησης, έστω κι αν η χρήση τους αποτελεί θεραπεία πρώτης γραμμής. Αφήνεται έτσι να εννοηθεί ότι το ζητούμενο τελικά είναι η παραπομπή στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, η οποία έχει ως αρμοδιότητα την περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης για τις θεραπευτικές κατηγορίες. Και οι αντιρρήσεις της ΠΕΦ, κάνουν λόγο για προσπάθειες περαιτέρω μειώσεων των φαρμάκων σε επίπεδα κάτω και από το ένα ευρώ.


Πηγή: healthmag