Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Ανταγωνισμός και καινοτομία μπορούν να πιέσουν τις τιμές στο φάρμακο

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Οι μειωμένοι έλεγχοι θα αυξήσουν τις παγκόσμιες δαπάνες για έρευνα κατά 9% έως 12%.

Το νόμισμα έχει δύο όψεις και όσον αφορά το φάρμακο, ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι παρεμβάσεις πραγματικά συμβάλλουν στην μείωση των τιμών, όμως μακροπρόθεσμα πλήττουν τις δύο πραγματικές δυνάμεις που μπορούν να ρίξουν τις τιμές και οι οποίες είναι ο ανταγωνισμός και η καινοτομία.


Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που υποστηρίζεται από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και το Ίδρυμα MacArthur, η εξάλειψη των ελέγχων των τιμών στις χώρες του ΟΟΣΑ θα αυξήσει τις παγκόσμιες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της φαρμακευτικής βιομηχανίας κατά 9% έως 12%, παράγοντας 8-13 νέα φάρμακα ετησίως.

Χάρη σε μέτρα όπως ανώτατα όρια τιμών και υποχρεωτικές εκπτώσεις, τα 31 μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης δαπάνησαν κατά μέσο όρο 474 ευρώ κατά κεφαλή για συνταγογραφούμενα φάρμακα το 2015, έναντι 750 ευρώ για τις ΗΠΑ.

Όμως από την άλλη, ενώ η βιομηχανία φαρμάκων των ΗΠΑ δαπάνησε 199 δολάρια κατά κεφαλήν για την Έρευνα και την Ανάπτυξη το 2014, για τα ευρωπαϊκά μέλη του ΟΟΣΑ το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 4 δολάρια κατά κεφαλή.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Αμερική δαπάνησε 61 δισ. δολάρια για Ε & Α το 2016 αντιπροσωπεύοντας περίπου το 46% του παγκόσμιου συνόλου.

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι η φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη έχει ως αποτέλεσμα τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων προωθώντας τον ανταγωνισμό.

Συγκεκριμένα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας καλύπτουν τα ειδικά μόρια, αλλά όχι τις φυσικές βιολογικές διεργασίες με τις οποίες αλληλεπιδρούν. Αυτό σημαίνει ότι μετά την ανακάλυψη ενός νέου φαρμάκου ανταγωνίστριες εταιρείες έχουν κάθε κίνητρο να αναπτύξουν φάρμακα τα οποία θα εκμεταλλεύονται την ίδια διαδικασία, προσφέροντας όμως από την άλλη πρόσθετα οφέλη, όπως μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή ανεκτικότητα. Οφέλη που αναγκάζουν στη μείωση της τιμής του πρωτοτύπου, ακόμη και αν παραμένει υπό την προστασία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Μια μελέτη από είκοσι νέα φάρμακα "follow-on" -που αποτελούν συνέχεια πρωτοτύπων- διαπίστωσε ότι το 80% αυτών ξεκίνησαν με έκπτωση σε σχέση με το αρχικό σκεύασμα, της τάξεως του 26%. Μια άλλη μελέτη αναγνώρισε εκπτώσεις 21% έως 61% για επτά μεγάλα φάρμακα "follow-on" που ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια.

Οι ρυθμιστικές αρχές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων επιβεβαίωσαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις «η διαθεσιμότητα αυτών των προϊόντων μπορεί να μειώσει τις τιμές σχεδόν όσο και η διαθεσιμότητα γενόσημων φαρμάκων», επικαλούμενη το παράδειγμα των φαρμάκων για την ηπατίτιδα C, με οκτώ νέους ανταγωνιστές να επιβάλλουν μειώσεις τιμών από 40% έως και 65 % μέσα σε λίγα χρόνια.

Ο χρόνος που χρειάστηκε για τους ανταγωνιστές να αναπτύξουν ένα γενόσημο έπεσε από 10,2 έτη στη δεκαετία του '70 σε 1,2 έτη στη δεκαετία του '90, ενώ η περίοδος "αποκλειστικότητας εμπορίας" μειώθηκε από 8,2 σε 1,8, αποδίδοντας μειώσεις τιμών με αξιοσημείωτη ταχύτητα, και χωρίς την ανάγκη ελέγχου των τιμών ή αλλοίωση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.


Πηγή : iatronet