Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Επιτροπή Αξιολόγησης με πρόεδρο τον καθ. Φαρμακολογίας Δ. Κούβελα

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Υπό την προεδρία του καθηγητή Φαρμακολογίας του ΑΠΘ Δημήτρη Κούβελα, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης), με απόφαση του γενικού γραμματέα Υγείας Γιώργου Γιαννόπουλου. Η Επιτροπή ΗΤΑ, θα έχει τριετή λειτουργία και θα εδρεύει στον ΕΟΦ.
Στις συνεδριάσεις της θα μπορεί να μετέχει το εκάστοτε τακτικό μέλος της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση που έχει διορίσει η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (European Medicines Agency), χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και ένας εκπρόσωπος από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) επί ζητημάτων τεχνικής υποστήριξης, επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 247 του ν. 4512/2018 και τα μέλη της δεσμεύονται από τις διατάξεις του άρθρου 252 του ίδιου νόμου.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης επικουρείται στο έργο της από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες - αξιολογητές, οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των καταχωρημένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στον Ε.Ο.Φ., ως πιστοποιημένοι σε σχέση με την επιστημονική εξειδίκευσή τους.
Στο πλαίσιο κάθε ενεργούμενης αξιολόγησης, οι εξωτερικοί αξιολογητές επιλέγονται με κριτήριο την επιστημονική ειδίκευση τους και τις αποδεδειγμένες επιστημονικές ικανότητές τους στη θεραπευτική κατηγορία στην οποία ανήκει το υπό αξιολόγηση φάρμακο. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να αναθέσει την προεισήγηση για την αξιολόγηση του φαρμάκου και σε πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς.
Η σύνθεση της Επιτροπής αποτελείται από τους:
ΚΟΥΒΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Αλεξίου, καθηγητή Φαρμακολογίας και Κλινικής Φαρμακολογίας στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο.
ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια που υπηρετεί στην Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) - Γ.Ν.Α « ΛΑΪΚΟ», ως Αντιπρόεδρο.
ΑΛΕΞΙΟΥ- ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Ιωάννη, Ιατρό, Άμισθη Επιστημονική Συνεργάτης στο Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑ του Βασιλείου, Ιδιώτη Ιατρό ειδικότητας Παθολογίας.
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κοσμά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.
ΠΑΝΑ ΖΩΗ-ΔΩΡΟΘΕΑ του Αθανασίου, Ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής, Κλινικό Αξιολογητή στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας (ΕΚΑΠΤΥ).
ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Αναστασίου, Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακολογίας και Κλινικής Φαρμακολογίας στο Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Ψυχίατρος.
ΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Κωνσταντίνου, Ιδιώτη - Ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.
ΦΛΩΡΔΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ του Στεφάνου, Ομότιμο Καθηγητή Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
ΧΑΪΔΙΤΣ ΑΝΝΑ - ΜΠΕΤΤΙΝΑ του Μάρκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Υγιεινής-Ιατρικής Στατιστικής στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Γραμματείς της Επιτροπής μετά από πολύμηνη αναζήτηση, ορίσθηκαν οι:
ΓΚΟΓΚΟΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, μόνιμη υπάλληλος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.),
ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, υπάλληλος του ΚΥ Ιθάκης
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ευαγγέλου, του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, μόνιμη υπάλληλος του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» και
ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, μόνιμη υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας, που υπηρετεί σε θέση Προϊσταμένης του Τμήματος Εφαρμογής και Συντονισμού της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Πηγή: healthmag