Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Στον ΕΟΦ όλες οι ενστάσεις για την τιμολόγηση φαρμάκων

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Με πολύ αργά βήματα προχωρούν οι ρυθμίσεις για την τιμολόγηση των φαρμάκων, ύστερα από τις αλλαγές της νομοθεσίας με την κατάργηση της επιτροπής τιμών φαρμάκων.
Ο ΕΟΦ προετοιμάζει τη δημιουργία ενός νέου πεδίου, όπου οι φαρμακευτικές θα μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους μετά την ανακοίνωση από τον ίδιο των τελικών τιμών των φαρμάκων και την αποστολή του σχετικού καταλόγου στο υπουργείο Υγείας για έγκριση από τον υπουργό.
Το νέο αυτό πεδίο, αφορά το τελευταίο στάδιο ενστάσεων, αφού προηγουμένως έχουν αναρτηθεί οι προτεινόμενες τιμές, έχουν γίνει οι διαβουλεύσεις με τις φαρμακευτικές, έχουν αναρτηθεί οι πιθανές διορθώσεις και ο τελικός κατάλογος στέλνεται στον υπουργό για υπογραφή.
Και σε αυτό το στάδιο η επεξεργασία θα γίνεται από τον ΕΟΦ, θα ομαδοποιούνται οι ενστάσεις - κατά το δυνατόν - και βάσει της πρότασης του ΕΟΦ ο υπουργός θα αποφασίζει την υιοθέτηση ή όχι των ενστάσεων των εταιριών.
Ο σχεδιασμός αυτός ανακοινώθηκε χθες στους εκπροσώπους του ΣΦΕΕ και της ΠΕΦ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τη διοίκηση του ΕΟΦ για τις τιμές των φαρμάκων.
Από πλευράς ΣΦΕΕ και με αφορμή την τρέχουσα γενική ανατιμολόγηση που είναι σχεδόν έτοιμη να αποσταλεί στο υπουργείο Υγείας, τέθηκαν μια σειρά από θέματα που απασχόλησαν τη συγκεκριμένη διαδικασία τιμολόγησης (σχετικό ρεπορτάζ Healhthmag, εδώ). Για περίπου 700 ενστάσεις συνολικά, περίπου 45 βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα και εντός των ημερών θα ολοκληρωθούν, και από τις υπόλοιπες, οι μισές υιοθετήθηκαν και οι άλλες μισές δεν έγιναν δεκτές.
Από την πλευρά της ΠΕΦ, τέθηκε το θέμα της τιμολόγησης προϊόντων εκτός προστασίας με βάση τις τρεις φθηνότερες τιμές της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι με τον τρόπο αυτό εισάγονται στη χώρα μας ολόκληρα τα συστήματα τιμολόγησης των άλλων κρατών, συμπεριλαμβανομένων και κατά περίπτωση συμφωνιών, με αποτέλεσμα οι τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων να μειώνονται ακόμη και σε χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών σε δεδομένη χρονική στιγμή.
Ως παράδειγμα τέθηκε προς συζήτηση η περίπτωση 2.500 περίπου φαρμάκων, τα οποία δεν ανατιμολογήθηκαν αυτή τη φορά, γιατί ήδη από την προηγούμενη ανατιμολόγηση η τιμή τους είχε πέσει πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών που διαπιστώθηκαν στην τρέχουσα διαδικασία αναζήτησης των τριών φθηνότερων τιμών.
Στο σημείο αυτό επισημάνθηκε παράλληλα, ότι δεν επιτρέπονται αυξήσεις, οπότε επελέγη για τα παραπάνω σκευάσματα η διατήρηση της ίδιας τιμής.
Εντούτοις όμως, τονίσθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις που η μείωση τιμής έγινε από λάθος, ούτε και αυτά τα λάθη διορθώνονται πάντα, με αποτέλεσμα για ορισμένα προϊόντα οι τιμές να είναι εξαιρετικά χαμηλές. Ήδη στην τρέχουσα τιμολόγηση, για ένα σκεύασμα στατίνης, η τιμή που έπρεπε να δοθεί ήταν 0,70 ευρώ, από τα περίπου 3 ευρώ που είναι τώρα η χονδρική του τιμή.
Έτσι, τέθηκε για μια ακόμη φορά το θέμα της εξαιρετικής μείωσης των τιμών των παλαιών φαρμάκων, η οποία κυμαίνεται για τα γενόσημα περίπου στο 10% κατά μέσο όρο, των πρωτοτύπων εκτός πατέντας περίπου στο 2,5-3% και των πρωτοτύπων με προστασία πατέντας μόλις στο 1-1,5%.
Όλοι οι μετέχοντες στη σύσκεψη συμφώνησαν ότι οι τελευταίες ανατιμολογήσεις δεν προσφέρουν ουσιαστικό όφελος στο σύστημα υγείας καθώς οι εξοικονομήσεις που παρέχουν στη φαρμακευτική δαπάνη φθάνουν μόλις στο 1,7%.

Πηγή: healthmag