Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

On-line έρευνα για τα γενόσημα φάρμακα

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση των γενόσημων φαρμάκων (αντίγραφα εγκεκριμένων, πρωτότυπων σκευασμάτων) αυξάνεται σταθερά σε όλο τον κόσμο, ως συνέπεια της οικονομικής πίεσης που ασκείται για τη μείωση του προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης ή για την αξιοποίηση της για τη χρήση νέων, καινοτόμων θεραπειών.
Στην Ελλάδα όμως παρά τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν και τις εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια, το εύρος αξιοποίησης των γενοσήμων υπολείπεται ακόμη σημαντικά σε σχέση με την Ευρώπη. Μάλιστα, το θέμα της εμπιστοσύνης μας απέναντι στην ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων επανέρχεται στο προσκήνιο συχνά.
Ποια είναι λοιπόν η γνώση, οι στάσεις και οι αντιλήψεις μας για τα πρωτότυπα και τα γενόσημα φάρμακα; Είμαστε ενημερωμένοι για το θέμα, σε ποιο βαθμό και από ποιες πηγές πληροφόρησης;
Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά επιχειρεί να δώσει μέσα από ένα on-line ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε όλους μας, είτε ζούμε με μία χρόνια πάθηση είτε όχι, η «Θετική Φωνή». Η συμπλήρωσή του είναι ανώνυμη, εμπιστευτική και διαρκεί λίγα μόλις λεπτά.
Εσύ γνωρίζεις τι είναι τα γενόσημα φάρμακα; Πες τη γνώμη σου

Πηγή: virus