Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

“Ξανά – μανά” αναζητούνται γραμματείς για την Επιτροπή HTA

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Περιπλοκότερη, από ό,τι ίσως ανέμενε η Αριστοτέλους, αποδεικνύεται η σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης. Από τη μια τα 11 πρόσωπα που θα αποτελέσουν την Επιτροπή ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί, παρότι η shortlist θα είχε φθάσει στο γραφείο του Ανδρέα Ξανθού την 3η εβδομάδα του Μαΐου. Από την άλλη, χρειάστηκε, όπως φαίνεται, να επαναληφθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 10 θέσεων γραμματέων που θα στηρίξουν την Επιτροπή HTA.
Τα προσόντα και οι διαδικασίες παραμένουν οι ίδιες, διευκρινίζεται ωστόσο ότι τυχόν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από ενδιαφερομένους μετά την έκδοση της πρώτης πρόσκλησης θα ληφθούν υπόψη και θα αξιολογηθούν μαζί με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τη δεύτερη πρόσκληση ενδιαφέροντος.
Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας ή εποπτευόμενων ΝΠΔΔ έχουν προθεσμία να υποβάλουν αίτηση έως τις 8 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Πηγή: virus