Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκάριων: Συγχαίρει ΕΟΦ και οικονομική αστυνομία για την αποκάλυψη του κυκλώματος παράνομης διακίνησης φαρμάκων

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Τα συγχαρητήριά του στο ΕΟΦ και την οικονομική αστυνομία για την πρόσφατη αποκάλυψη κυκλώματος παράνομης διακίνησης αντικαρκινικών φαρμάκων εκφράζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκάριων. Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε επισημαίνει ότι έχει ζητήσει ήδη από τη διεύθυνση του ΕΟΦ,ενημέρωση για τυχόν εμπλοκή μελών του συλλόγου στο παράνομο κύκλωμα, ώστε να παραπεμφθούν στο πειθαρχικό συμβούλιο και να διαγραφούν από τον σύλλογο. Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό δελτίο Τύπου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 10-5-2017

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων συγχαίρει τον ΕΟΦ και την οικονομική αστυνομία για την πρόσφατη αποκάλυψη κυκλώματος παράνομης διακίνησης αντικαρκινικών φαρμάκων.
O σύλλογος μας έχει ζητήσει ήδη από την διεύθυνση του ΕΟΦ, ενημέρωση για τυχόν εμπλοκή μελών του συλλόγου στο παράνομο κύκλωμα, προκειμένου να παραπεμφθούν στο πειθαρχικό συμβούλιο και να διαγραφούν από τον σύλλογο.
Ο Π.Σ.Φ. δηλώνει ότι πρέπει να επανεξετασθεί ο τρόπος διακίνησης των Φ.Υ.Κ., δεδομένου ότι η επί εξαετία κεντρική διάθεση από τα νοσοκομειακά φαρμακεία και εκείνα του ΕΟΠΥΥ, αφενός προκαλεί ταλαιπωρία σε ιδιαίτερα ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και αφετέρου έχει πολλαπλά αποδειχθεί ότι όχι μόνο δεν συγκρατεί την δαπάνη στα εν λόγω σκευάσματα αλλά αντιθέτως την επιβαρύνει.
Θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση σε συνεργασία με τον Π.Φ.Σ. και τον Ε.Ο.Φ. καθώς θεωρούμε ότι το φυσικό δίκτυο διανομής, φαρμακαποθήκη-φαρμακείο, είναι το ασφαλέστερο και συμφερότερο, τόσο για τον Έλληνα ασθενή όσο και για την πολιτεία.

Για τον Π.Σ.Φ.