Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Με παζάρια στις τιμές όλα τα νέα φάρμακα! Πώς θα εγκρίνονται

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Σκληρές διαπραγματεύσεις για τις τιμές στα νέα φάρμακα αναμένεται να κάνει η νέα Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας του υπουργείου Υγείας προκειμένου να πετυχαίνει μεγάλες μειώσεις στις τιμές και να εξοικονομούνται κονδύλια.
Ήδη ο υπουργός Υγείας δρομολογεί τις κατευθύνσεις που θα ακολουθεί η νέα επιτροπή για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας προκειμένου τα νέα σκευάσματα να αποζημιώνονται στη χώρα με εκπτώσεις και στη συνέχεια να χορηγούνται στους ασθενείς.
Άλλωστε όπως έχει πει ο Ανδρέας Ξανθός, «δεν θα εγκρίνεται φάρμακο για να αποζημιωθεί στη χώρα εάν δεν έχει προηγηθεί διαπραγμάτευση από τη νέα Επιτροπή»
Στόχος είναι η νέα επιτροπή που θα αποτελείται από ειδικούς να εγγυάται ότι θα υπάρξει ένας μηχανισμός αξιολόγησης που θα διασφαλίζει και την πρόσβαση των ασθενών της χώρας μας στην καινοτομία.
Ποιο το έργο της
Η Επιτροπή θα έχει γνωμοδοτική ισχύ. Θα αξιολογεί τους φακέλους, τα κλινικά δεδομένα, τις κλινικές μελέτες, τις ενδείξεις, τη βιβλιογραφία και θα συνεκτιμά το αποτέλεσμα της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, η οποία λειτουργεί σε διασύνδεση με την Επιτροπή HΤA.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ηγεσίας του υπ. υγείας στο άμεσο μέλλον η Επιτροπή θα εισηγείται στον Υπουργό για την έγκριση ή μη αποζημίωσης ενός νέου φαρμάκου.
Ταυτόχρονα, δε, διασυνδέεται με την ομάδα του Υπουργείου Υγείας, η οποία ενσωματώνει θεραπευτικά πρωτόκολλα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Πηγή: healthreport