Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

Αναθεώρηση της λίστας φαρμάκων για σοβαρές παθήσεις

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Στην αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών, προχώρησε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Όπως αναφέρεται στην σχετική υπουργική απόφαση, με την αναθεώρηση «δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, δεδομένου ότι τα αναφερόμενα σε αυτήν προϊόντα είναι ήδη ενταγμένα στον ισχύοντα Θετικό Κατάλογο Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων. Σε κάθε περίπτωση, η φαρμακευτική δαπάνη τόσο των Νοσοκομείων όσο και του ΕΟΠΥΥ δεν επιβαρύνει πρόσθετα ούτε τον Κρατικό Προϋπολογισμό ούτε τον προϋπολογισμό τους, καθότι σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων των ετήσιων προϋπολογισθέντων πληρωμών τους για το σκοπό αυτό, ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback)».


Η απόφαση αφορά συνολικά 217 φάρμακα τα οποία χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και των Δημόσιων Νοσοκομείων και στην συντριπτική τους πλειονότητα αφορούν σοβαρές παθήσεις, όπως καρκίνους, σκλήρυνση κατά πλάκας, κ.α.

Δείτε την απόφαση:
apofasi


Πηγή : healthview