Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

Δημοσιεύτηκε η νέα έκθεση για την ασφάλεια των φαρμάκων

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Το Κέντρο για την Αξιολόγηση και Έρευνα για τα φάρμακα (CDER) του FDA δημοσίευσε τη δεύτερη ετήσια Έκθεση Προτεραιότητας για την Ασφάλεια των φαρμάκων, η οποία περιγράφει τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί για το επίμαχο αυτό θέμα και πραγματοποιούνται από το CDER και το FDA. Η έκθεση υπογραμμίζει τα ορόσημα του προγράμματος για την ασφάλεια των φαρμάκων και παρέχει μια ενημέρωση για τους στόχους που επιτεύχθηκαν το 2017. Εξετάζονται οι προσπάθειες του FDA για τη διασφάλιση της επιστήμης της ασφάλειας των φαρμάκων, της επιτήρησης και της εποπτείας.


Στην εν λόγω έκθεση αναφέρονται λεπτομερώς οι προσπάθειες του οργανισμού σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση, τα σφάλματα φαρμακευτικής αγωγής και τη διαχείριση των κινδύνων. Σύμφωνα με την έκθεση, το βασικό Σύστημα του CDER, ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα για την παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων, ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2017. Η έκθεση αναφέρεται λεπτομερώς στις απόψεις του οργανισμού σχετικά με το πώς στην καθημερινότητα μπορείς να έχεις απτές αποδείξεις και μπορείς να προωθήσεις την ασφάλεια του φαρμάκου. Παρέχεται επίσης ενημέρωση σχετικά με τις προσπάθειες του οργανισμού για την καταπολέμηση των οπιοειδών κρίσεων.

«Στο πλαίσιο της μεγαλύτερης επιχείρησης της ασφάλειας του φαρμάκου CDER, τα μακροχρόνια προγράμματα ασφαλείας του Κέντρου: όπως η Πρωτοβουλία για την ασφαλή χρήση, το Σύστημα έκθεση FDA ανεπιθύμητο συμβάν (FAERS), και το σύστημα Sentinel συνεχίζουν να προωθούν τη σημαντική δουλειά τους. Αυτές και πολλές άλλες διασυνδεδεμένες προσπάθειες … Συντήρηση, Βελτίωση και επέκταση των επιτήρησης της ασφάλειας που σχετίζονται με το CDER και τις ρυθμιστικές δραστηριοτήτες σε συνεχή βάση», είπε ο Janet Woodcock, MD, CDER Διευθυντής, στην εισαγωγή της έκθεσης.


Πηγή : healthweb