Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Ρυθμός αύξησης 43% για την υπέρβαση στη φαρμακευτική δαπάνη

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Με ρυθμό 43% "τρέχει" η υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης μέχρι στιγμής για φέτος, για την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη των ασθενών, σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία του ΕΟΠΥΥ.
Μεσοσταθμικά η δαπάνη για φάρμακα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ήταν αυξημένη κατά 10% για το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ η αύξηση για τα φάρμακα κοινότητας από τα ιδιωτικά φαρμακεία ήταν αμελητέα. Τελικά, η μηνιαία δαπάνη υπολογίζεται αυξημένη κατά 5% στο πρώτο τρίμηνο, ενώ υπολογίζεται και μια μείωση του μηνιαίου προϋπολογισμού, κατά 3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
Αναλυτικά, τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ δαπάνησαν: τον Ιανουάριο φέτος 80,08 εκ. ευρώ έναντι 73,2 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο πέρυσι, τον Φεβρουάριο 76,09 εκ. ευρώ έναντι 72,19 εκ. ευρώ πέρυσι και τον Μάρτιο 87,3 εκ. ευρώ από 74,2 εκ. ευρώ πέρυσι. Συνολικά φέτος δαπανήθηκαν 243,52 εκ. ευρώ από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, ποσό 10% αυξημένο, έναντι των 220,76 εκ. ευρώ πέρυσι.
Για τα ιδιωτικά φαρμακεία δαπανήθηκαν: 160,5 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο, έναντι 160,16 εκ. ευρώ πέρυσι, τον Φεβρουάριο 149,49 εκ. ευρώ έναντι 149,7 εκ. ευρώ πέρυσι, τον Μάρτιο 171,23 εκ. ευρώ από 170,54 εκ. ευρώ πέρυσι, με συνολική δαπάνη α΄ τριμήνου στα 481,24 εκ. ευρώ από 480,41 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο πέρυσι.
Έτσι, η συνολική δαπάνη έφτασε τα 724,765 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο φέτος, αυξημένη κατά 3%, έναντι 701,185 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
Το rebate φέτος υπολογίζεται σε 34,3 εκ. ευρώ το μήνα, έναντι 33,9 εκ. ευρώ πέρυσι, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 1%. Από τη φαρμακευτική δαπάνη αφαιρούνται επίσης επιπλέον 3 εκ. ευρώ που υπολογίζονται φέτος ανά μήνα, για το rebate των φαρμακείων, την επιστροφή του χονδρεμπορικού κέρδους και τη δαπάνη για ευρωπαίους ασφαλισμένους. Τα αντίστοιχα ποσά για πέρυσι, είχαν φτάσει τα 2,8 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο, τα 2,5 εκ. ευρώ το Φεβρουάριο και τα 3,1 εκ. ευρώ τον Μάρτιο.
Με βάση τα παραπάνω, η τελική φαρμακευτική δαπάνη διαμορφώθηκε στα 206,255 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο, στα 191,255 εκ. ευρώ τον Φεβρουάριο και στα 224,255 εκ. ευρώ τον Μάρτιο, όταν αντίστοιχα πέρυσι οι δαπάνες είχαν φθάσει τα 198,078 εκ., τα 185,784 εκ. και τα 207,096 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2017, αντίστοιχα.
Αφαιρουμένων των παραπάνω επιστροφών, συνολικά, η φετινή δαπάνη του α΄ τριμήνου φτάνει τα 621,765 εκ. ευρώ, από 590,959 εκ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2017, αυξημένη κατά 5%. Εντούτοις, ο μηνιαίος προϋπολογισμός είναι μειωμένος κατά 3% στα 157,255 εκ. ευρώ φέτος, από 162,083 εκ. ευρώ πέρυσι.
Ανά μήνα λοιπόν, η υπέρβαση φτάνει τα 49 εκ. ευρώ για τον Ιανουάριο, έναντι 35,9 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο πέρυσι, τα 34 εκ. ευρώ τον Φεβρουάριο από 23,7 εκ. ευρώ πέρυσι και τα 67 εκ. ευρώ τον Μάρτιο φέτος, από 45,013 εκ. ευρώ πέρυσι.
Το αποτέλεσμα είναι η συνολική υπέρβαση να φτάνει τα 150 εκ. ευρώ, αυξημένη κατά 43% στο πρώτο τρίμηνο φέτος, από 104,7 εκ. ευρώ υπέρβαση πρώτου τριμήνου του 2017.

Πηγή: healthmag