Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

Στο κόκκινο οι ελλείψεις στα φαρμακεία! Ποια είναι τα φάρμακα και τα εμβόλια που λείπουν

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Στο «κόκκινο» είναι πλέον οι ελλείψεις φαρμάκων και εμβολίων στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων τουλάχιστον 49 κωδικοί φαρμάκων και 11 εμβόλια, μεταξύ των οποίων 3 που αφορούν στον κοκκύτη, έχουν εξαφανιστεί από τα ράφια των φαρμακείων.

Την ίδια στιγμή, 139 κωδικοί φαρμάκων δεν υπάρχουν καθώς οι εταιρείες έχουν προχωρήσει σε διακοπή κυκλοφορίας τους ενώ ελλείψεις καταγράφονται και σε 12 φάρμακα που διακινούνται μέσω ΙΦΕΤ.


Για το θέμα μάλιστα ο ΕΟΦ προχώρησε στη δημιουργία «ειδικού χώρου» στην ιστοσελίδα του «ο οποίος διατίθεται αποκλειστικά για την μετάδοση πληροφοριών που αφορούν σε ελλείψεις. Μειωμένη διαθεσιμότητα, διακοπές κυκλοφορίας ή τη λήψη έκτακτων μέτρων όταν κρίνεται αναγκαίο».

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, «με προσήλωση στο σκοπό του που είναι πρωτίστως η προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και η εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος γενικότερα στον τομέα της παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης των προϊόντων αρμοδιότητας του, ο ΕΟΦ εργάζεται συνεχώς στην κατεύθυνση της εξεύρεσης των καταλληλότερων μέτρων για τον περιορισμό των ελλείψεων σε φαρμακευτικά προϊόντα».

Και συνεχίζει, «βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της επάρκειας είναι η συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα με κοινό τόπο και στόχο τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό της αγοράς ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών που βρίσκονται στην Ελλάδα».

Ο ΕΟΦ, από την πλευρά του, μεριμνά για τη συνέχιση της διάθεσης των αναντικατάστατων φαρμακευτικών προϊόντων ώστε να μη δημιουργηθεί θεραπευτικό κενό και δεσμεύεται στην επικαιροποίηση της παρούσας ενημέρωσης.Πηγή : healthview