Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

ΠΦΣ: Ενημερωτικό έγγραφο του υπουργείου Υγείας για παράταση διάρκειας ισχύος των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κληρονομικών φαρμακείων

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Ενημερωτικό έγγραφο του υπουργείου Υγείας σχετικά με επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία για την παράταση της διάρκειας ισχύος των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων, των οποίων η χρονική ισχύς λήγει μετά τις 6/7/2017, απέστειλε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Σημειώνεται ότι η εξέλιξη αυτή αφορά μόνο τα κληρονομικά φαρμακεία. Διαβάστε παρακάτω τι αναφέρει το έγγραφο του υπουργείου Υγείας.


ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π. 4360/13-12-2017
Αθήνα,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. Πρωτ.:Δ3(β)/Γ.Π./οικ. 93082/13-12-2017
Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄


Θέμα: Σχετικά με φαρμακεία
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 4874/6-12-1017 έγγραφο του Γραφείου
κ. Υπουργού

Στη βάση της διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των φαρμακείων και του κενού στο θεσμικό πλαίσιο χορήγησης νέων αδειών ίδρυσης φαρμακείων που προέκυψε από την υπ’ αριθμ. 1804/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρακαλούμε οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων να μην ανακαλέσουν άδειες ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων των οποίων η χρονική ισχύς λήγει μετά τις 6-7-2017, ενόψει νομοθετικής πρωτοβουλίας που έχει αναληφθεί από το Υπουργείο για την αυτοδίκαιη παράταση της διάρκειας ισχύος τους.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ


Πηγή: PFS