Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

«Δημιουργική στατιστική» από τον Ξανθό για τις περικοπές στην Υγεία

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
«Δεν έχουμε περικοπές στον προϋπολογισμό του 2018 αλλά μείωση της κρατικής χρηματοδότησης!» δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός μιλώντας στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίων προκαλώντας μεγάλο μπέρδεμα στους ακροατές.

«Το όριο αγορών , δηλαδή των λειτουργικών δαπανών , του ΕΣΥ παραμένει στα ίδια επίπεδα στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου( ΜΠΔΣ) 2015-2018. Αυτό που μειώνεται είναι η κρατική χρηματοδότηση προς τα νοσοκομεία και τις ΥΠΕ , που όμως αντισταθμίζεται από την ισοδύναμη αύξηση της μεταβίβασης πόρων του ΕΟΠΥΥ προς το ΕΣΥ και από τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα των νοσοκομείων» ανέφερε ο Ανδρέας Ξανθός.


Κατά τον υπουργό Υγείας όμως αυτό που αφορά τους πολίτες και τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ δεν είναι «η ροή χρηματοδότησης και το ύψος των πληρωμών προς τους προμηθευτές , αλλά το ύψος της δαπάνης που μπορεί να πραγματοποιηθεί, δηλαδή το κόστος των φαρμάκων, υλικών και υπηρεσιών που μπορούν να «αγοράσουν» οι δημόσιες δομές για να λειτουργήσουν εύρυθμα.

Οι πολιτικές επιλογές για την Υγεία φαίνονται στα έξοδα , δηλαδή στις παροχές προς τους ασθενείς. Και τα έξοδα δεν μειώνονται. Όσον αφορά τα έσοδα, αυτά δεν εξαντλούνται μόνο στις επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η κοινωνική ασφάλιση συνεισφέρει πολύ σημαντικά ποσά από το 2016 και μετά , ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα των νοσοκομείων είναι ιδιαίτερα αυξημένα και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 400 εκ. ευρώ στο τέλος του 2017» σημείωσε χαρακτηριστικά. Κι ενώ η εικόνα που μεταφέρεται είναι δημόσια νοσοκομεία που έχουν και …περίσσευμα κονδυλίων, από την άλλη ο ίδιος ο Ανδρέας Ξανθός μιλά για χαμηλό όριο δαπανών.


Πηγή : healthweb