Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

ΠΦΣ: Ενημέρωση για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων από τον ΕΟΠΥΥ

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

Ενημερωτικό έγγραφο για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ απέστειλε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στους φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας. Διαβάστε τι επισημαίνει ο ΠΦΣ.
Αθήνα, 12/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αρ. Πρωτ. 4331

ΝΠΔΔ

Προς

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους

της Χώρας

Απεστάλησαν οι καταστάσεις από την ΚΜΕΣ που αφορούν τις πληρωμές των ληξιπροθέσμων. Το συνολικό ποσό ανήρχετο στα 18.129.614,58 ευρώ . Το ποσό που θα πληρωθεί σε αυτή τη φάση είναι 12.076.444 ευρώ και αντιστοιχεί σε 5.677 φαρμακεία.
Συνολικά επρόκειτο να πληρωθούν 7359 φαρμακεία. Δηλαδή δεν θα πληρωθούν -σε αυτή τη φάση - 1792 φαρμακεία.
Γιατί :
· Tα 405 έχουν εκχωρήσεις
· Τα 212 έχουν αλλάξει ΑΦΜ και έχουν ποσά πάνω από 1500 ευρώ ,άρα χρειάζονται νέες Φορολογικές Ενημερότητες
· Και τέλος 1088 φαρμακεία δεν έχουν προσκομίσει δήλωση αποδοχής της έκπτωσης του 3,5% ή/και δεν έχουν προσκομίσει πιστωτικό σημείωμα ή /και φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες.
Ο ΠΦΣ συνεχίζει την προσπάθεια για την πληρωμή και αυτών των συναδέλφων. Παρακαλούμε τους συναδέλφους που έχουν τις παραπάνω εκκρεμότητες να προσκομίσουν στην ΚΜΕΣ τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συνεννόηση με τον Σύλλογό τους.