Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Νέες χονδρικές τιμές ΜΥΣΥΦΑ= Μείωση ποσοστού κέρδους του Φαρμακείου

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Άρχισαν τα όργανα με τις νέες τιμές των ΜΥΣΥΦΑ. Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις από τους κατά καιρούς αρμοδίους ξεκίνησε  και προφανώς θα συνεχιστεί η διαδικασία ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ των ΜΥΣΥΦΑ. Ως γνωστόν οι τιμές πώλησης των ΜΥΣΥΦΑ από τις φαρμακοβιομηχανίες προς τις φαρμακαποθήκες ορίζονται πλέον από τους βιομηχάνους. Στα πλαίσια αυτά η χονδρική
τιμή του Pulvo 47 spr. αυξήθηκε κατά 1,90 %,του Duphalac syrαυξήθηκε κατά 2, 80% και του Pyralvex drops αυξήθηκε κατά 3,8% .

Με δεδομένο δε ότι οι αντίστοιχες λιανικές τιμές όπως αναγράφονται επί της συσκευασίας ως « ενδεικτική λιανική τιμή» παραμένουν αναλλοίωτες, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ποσοστό κέρδους του φαρμακείου μειώνεται για τα τρία αυτά φάρμακα αντίστοιχα κατά 1,90% , 2,8% , και 3,8%. Με άλλα λόγια η περίφημη απελευθέρωση των τιμών των ΜΥΣΥΦΑ, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έχει ως αποτέλεσμα αύξηση κερδών για τη βιομηχανία, μείωση κερδών για το φαρμακείο, κανένα όφελος για τον καταναλωτή. Ο στόχος της απελευθέρωσης επιτυγχάνεται πλήρως.


Για την ΑΕΣΠ

 Κυριάκος Θεοδοσιάδης