Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
ΑΘΗΝΑ 8.5.2017

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ 1429

Προς

Τους Προέδρους

Των Φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας

ΘΕΜΑ : Αποστολή Υπευθύνων Δηλώσεων για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων οφειλών των ταμείων προς τα ιδιωτικά φαρμακεία.


Αγαπητοί Συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί , να υπογραφεί και να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής , προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών.

Η Υπεύθυνη Δήλωση αφορά απλώς την βεβαίωση περί μη είσπραξης του ποσού αυτού.

Παρακαλούμε για την επιστροφή της Υπεύθυνης Δήλωσης στην Γραμματεία του ΠΦΣ μέχρι την Πέμπτη 11 Μαΐου, προκειμένου την Παρασκευή οι Δηλώσεις να αποσταλούν στον ΕΟΠΥΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ          IΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΟΠΥΥ 1

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΟΠΥΥ 2

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΟΠΥΥ 3