Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Κ. Θεοδοσιάδης: Μείωση ποσοστού κέρδους στα ΜΥΣΥΦΑ

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Άλλη μια κυβερνητική απόφαση που πλήττει τα φαρμακεία. Η μείωση του ποσοστού κέρδους κατά την πώληση των ΜΥΣΥΦΑ έρχεται να προστεθεί στη σειρά μέτρων που συμπιέζουν όλο και περισσότερο την οικονομική βιωσιμότητα του φαρμακείου.

Η Υπουργική απόφαση από την μια πλευρά αφήνει ελεύθερα τα κέρδη της φαρμακοβιομηχανίας, ενώ από την άλλη συμπιέζει το ήδη μικρό κέρδος του φαρμακείου και μάλιστα σε προϊόντα που
εξασφαλίζουν στοιχειώδη ρευστότητα.

Είναι προφανές ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται προς την κατεύθυνση της αναγκαστικής μείωσης του αριθμού των φαρμακείων με τη μέθοδο της οικονομικής ασφυξίας.
Για την ΑΕΣΠ


ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ