Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Εκδόθηκε νέο δελτίο τιμών φαρμάκων – τι προβλέπει

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Στην έκδοση νέου Δελτίου Τιμών Νέων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης και στον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης τους, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια προχώρησε το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ ήτοι 6% ή 13% ανά περίπτωση. Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,89% για συντελεστή 6% και κατά 3,54% για συντελεστή 13%.


Το νέο Δελτίο ισχύει για τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας, τα Νοσοκομεία, τις Ιδιωτικές Κλινικές, τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς και για τα φαρμακεία από την ανάρτησή του. Οι ενστάσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση med.price@moh.gov.gr της Δ/νσης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, έως την 24/04/2017.

Ο ΕΟΦ μάλιστα στο πλαίσιο της διαδικασίας τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων (προϊόντα αναφοράς, γενόσημα, υβριδικά), για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήματα, καλεί τους κάτοχους των αδειών κυκλοφορίας να υποβάλλουν από τη Πέμπτη 13-04-2017 έως και την Παρασκευή 28-04-2017 τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προς τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 01-03-2017.

Η υποβολή των στοιχείων θα πρέπει να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται κατά την ανατιμολόγηση. Στη λίστα τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων θα συμπεριληφθούν μόνο τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί από 01-02-2017 έως 31-03-2017 και είναι πλήρη.


Πηγή : healthweb