Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Τι αλλάζει στο claw back για τις φαρμακευτικές

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Τέλος στη διαδικασία της “τριγωνικής” τακτοποίησης απαιτήσεων μεταξύ ΕΟΠΥΥ, φαρμακευτικών εταιριών και δημόσιων νοσοκομείων βάζει η διοίκηση του Οργανισμού. Τέλη Μαρτίου η καταβολή του υπόλοιπου claw back του 2015 και του α’ εξαμήνου του 2016.

Με έγγραφο που εστάλη στους φορείς των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, ο ΕΟΠΥΥ ανακοινώνει πως εφεξής τα ποσά της αυτόματης επιστροφής, του clawback δηλαδή, δεν θα εκχωρούνται στα νοσοκομεία, ώστε να μπορούν να συμψηφίζονται με τις οφειλές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων προς τις εταιρίες.


Όπως εξηγούν παράγοντες της αγοράς , έως σήμερα ο ΕΟΠΥΥ εκχωρούσε τα ποσά του claw back που του όφειλαν φαρμακευτικές επιχειρήσεις στα νοσοκομεία,. Τα νοσοκομεία με τη σειρά τους χρωστούσαν χρήματα για αγορές φαρμάκων στις εταιρίες, οπότε συμψήφιζαν τις εκχωρημένες απαιτήσεις με τα ποσά που όφειλαν και με αυτή την “τριγωνική” κίνηση τακτοποιούνταν οφειλές και claw back.

Αυτή την αλυσίδα σπάει, όπως εκτιμάται, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ. Στην επιστολή προς τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ τονίζει στο εξής δεν θα γίνεται εκχώρηση των ποσών επιστροφής προς τα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η απόφαση του Οργανισμού πιθανόν να στηρίχθηκε αφενός στις πληρωμές που κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τα νοσοκομεία προς το τέλος του 2016 και αφετέρου, μια ανάγκη ενίσχυσης των εσόδων του ΕΟΠΥΥ.

Η απόφαση δεν φαίνεται να έχει επιπτώσεις για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις αρκεί να διατηρηθεί μια κανονικότητα στις πληρωμές από τα νοσοκομεία, διαφορετικά δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν αρχικά ταμειακά προβλήματα στις εταιρίες.

Βάσει λοιπόν της επιστολής, ο ΕΟΠΥΥ αποφάσισε να μην εκχωρηθούν προς τα νοσοκομεία τα υπόλοιπα του ποσού του claw back του β’ εξαμήνου 2015 και του α’ εξαμήνου 2016. Παράλληλα, τα ποσά της επιστροφής δεν θα εκχωρούνται στα νοσοκομεία και από το β’ εξάμηνο του 2016 και στο εξής.

Έτσι, η φαρμακοβιομηχανία καλείται να καταβάλλει τα υπόλοιπα των ποσών του β’ εξαμήνου 2015 και του α’ εξαμήνου 2016 στον λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ μέχρι τις 31 Μαρτίου.


Πηγή : virus