Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Ξεκινά σήμερα η τιμολόγηση των περίπου 500 νέων φαρμάκων

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Σε κλίμα αβεβαιότητας στην αγορά για τις αναμενόμενες ρυθμίσεις στον τομέα του φαρμάκου, συνεδριάζει η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων.

Σε ρυθμούς ασάφειας κινείται η αγορά φαρμάκου τις τελευταίες ημέρες, εν αναμονή νέων ρυθμίσεων για την τιμολόγηση των φαρμάκων, σε συνδυασμό με τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας για περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης και εξοικονόμηση πόρων που θα πρέπει να διοχετευθούν σε άλλους τομείς της υγείας.


Η ασάφεια συμπεριλαμβάνει ακόμη και τη λειτουργία της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, που παρότι έχει εκφραστεί η πρόθεση της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας για κατάργησή της, ακόμη κάτι τέτοιο δεν έχει θεσμοθετηθεί.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων καθ. Γιάννη Φίλο, η επιτροπή λειτουργεί ως σημείο ελέγχου για την ορθή διαδικασία τιμολόγησης, με αποτέλεσμα η οποιαδήποτε αλλαγή σε ότι αφορά τη λειτουργία της θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν της το βήμα αυτό και ρυθμίζει τη διαδικασία με την ανάθεση της σχετικής αρμοδιότητας στο επόμενο διοικητικό σχήμα που θα επιλεγεί.

Με δεδομένο αυτό λοιπόν, η Επιτροπή Τιμών συνεδριάζει σήμερα, προκειμένου να ελέγξει τις τιμές 484 νέων φαρμάκων που από τις 17 Μαρτίου πρότεινε ο ΕΟΦ στο υπουργείο Υγείας, προκειμένου να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν στην αγορά.

Η συνεδρίαση αφορά μόνο καινούρια σκευάσματα, και η διαδικασία που ξεκινά σήμερα, σχετίζεται με τον έλεγχο της μεθοδολογίας κοστολόγησης για τα εγχωρίως παραγόμενα, αλλά και την επιβεβαίωση ότι οι τρείς φθηνότερες τιμές της Ευρώπης που έχουν επιλεγεί για τα εισαγόμενα, είναι οι σωστές.

Παράγοντες της επιτροπής εκτιμούν ότι η συνεδρίαση αυτή, ενδεχομένως να συμπεριλάβει και κάποιες ενστάσεις που έχουν υποβληθεί και αφορούν διορθώσεις σφαλμάτων που δεν έχουν διορθωθεί ακόμη.

Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή θα προσπαθήσει να ομαδοποιήσει τις κατηγορίες των φαρμάκων που θα πάρουν για πρώτη φορά τιμή, ανάλογα με τη νομική τους βάση, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία έγκρισης των τιμών που έχουν προταθεί.


Προετοιμασία για γενική ανακοστολόγηση

Σε ότι αφορά την επόμενη γενική ανακοστολόγηση του Ιουνίου, ο ΕΟΦ προχωρεί ήδη τις απαραίτητες διαδικασίες και καλεί τις φαρμακευτικές να υποβάλουν ως τις 7 Απριλίου φύλλα έρευνας με όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για τη γενική ανατιμολόγηση, παρότι η αγορά βρίσκεται σε αναμονή για την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης.

Σύμφωνα με την αρμόδια διεύθυνση του ΕΟΦ, θα ληφθεί υπόψιν η συναλλαγματική ισοτιμία της 1ης Μαρτίου.

Η υποβολή των στοιχείων θα πρέπει να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ (στον σύνδεσμο http://services.eof.gr/myeof/ ).

Στις πληροφορίες που πρέπει να καταγραφούν στον ΕΟΦ περιλαμβάνονται:
α) Η ημερομηνία λήξης περιόδου προστασίας δεδομένων (data protection period),
β) Ο αριθμός των Ημερησίων Δόσεων (ΑΗΔ) (ανά συσκευασία) για τα φάρμακα που ο υπολογισμός μπορεί να φτάσει σε ακέραιο αριθμό,
γ) Η εισαγωγή των τιμών σε ευρώ μετά τη χρήση συναλλαγματικής ισοτιμίας της 1ης Μαρτίου 2017
δ) Θα πρέπει να δηλωθούν τα προϊόντα τα οποία είναι αποκλειστικά για εξαγωγή και δεν κυκλοφορούν και δεν θα κυκλοφορήσουν στην Ελληνική αγορά.
Δεν απαιτείται υποβολή φύλλων έρευνας για προϊόντα τα οποία δεν θα ανατιμολογηθούν.

Η αρμόδια διεύθυνση του ΕΟΦ επισημαίνει την διαδικασία που τηρείται για την γενική ανακοστολόγηση των φαρμάκων, τονίζοντας ότι δεν θα εκδίδονται αυτοτελείς ή ξεχωριστές απαντήσεις προς τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα θέματα τιμολόγησης. Οι παρατηρήσεις τους θα παραλαμβάνονται από το Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων και θα γίνεται η επεξεργασία τους αρμοδίως.

Τα βήματα της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

1. Ανάρτηση του καταλόγου των προς Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων για τυχόν παραλείψεις και διορθώσεις (προσθήκες και διαγραφές κωδικών).
2. Ο τελικός κατάλογος των προς Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων όπως αυτός διαμορφώνεται μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ, συμπεριλαμβάνεται στην εφαρμογή των φύλλων έρευνας.
3. Ανάρτηση του καταλόγου με τις προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων προς διαβούλευση με τους ΚΑΚ.
4. Ο Τελικός κατάλογος με τις τελικές προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ, αναρτάται και διαβιβάζεται προς το Υπουργείο Υγείας.


Πηγή : healthmag