Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Δείτε ποιο είναι το prior action του υπουργείου Υγείας το οποίο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Μεταξύ των... εννέα προαπαιτουμένων (prior action), τα οποία δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμη και κρατούν ανοιχτή τη δεύτερη αξιολόγηση από τους δανειστές της χώρας μας και, συνεπώς, την εκταμίευση της επόμενης δόσης του δανείου περιλαμβάνεται ένα πολύ σημαντικό prior action από το υπουργείο Υγείας.

Πρόκειται για την ψήφιση από την Βουλή της νομοθεσίας και των διαρθρωτικών μέτρων, τα οποία στοχεύουν στον περαιτέρω έλεγχο των δημοσίων δαπανών Υγείας και αφορούν τις κεντρικές προμήθειες, τις χαμηλότερες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων και την δραστική αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων φαρμακευτικών σκευασμάτων στο σύνολο της σχετικής κατανάλωσης.


Πηγή : ygeia360