Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Κλινικές Μελέτες: Μητρώο CRO συστήνει ο ΕΟΦ

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση του σχεδίου, που για τον ΕΟΦ και την Αριστοτέλους μπορεί να “ξεκλειδώσει” τις κλινικές μελέτες, έκανε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

Ο λόγος για την κατάρτιση και τη διατήρηση Εθνικού Μητρώου των Κατ’ ανάθεση Οργανισμών Έρευνας (Contact Research Organization – CRO), των φορέων που παρέχουν υποστήριξη στις φαρμακευτικές, βιοτεχνολογικές και ιατροτεχνολογικές βιομηχανίες για τη διενέργεια ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά και τον Ελεύθερων Συνεργατών Έρευνας (Freelancer).


Το μητρώο δημιουργείται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 της ΚΥΑ (υπ΄αριθμ. Γ5α/59676/ΦΕΚ Β΄4131) και για το σκοπό αυτό θα πρέπει από 1 έως 20 Μαρτίου να υποβληθούν συγκεκριμένα δικαιολογητικά για αξιολόγηση από τη Διεύθυνση Φαρμακευτικών Μελετών & Έρευνας, Τμήμα Κλινικών Δοκιμών.

Συγκεκριμένα, κάθε CRO που προσφέρει υπηρεσίες κλινικής έρευνας, διεξαγωγής στην Ελλάδα, πρέπει να υποβάλλει δήλωση των δραστηριοτήτων, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Καταστατικό σύστασης και τρέχουσας εκπροσώπησης CRO.
-Κατάλογο δραστηριοτήτων κλινικής έρευνας που αναλαμβάνει ο CRO.
-Βιογραφικό σημείωμα του επιστημονικά υπεύθυνου, υπογεγραμμένο με πρόσφατη ημερομηνία.
-Βιογραφικό σημείωμα του υπεύθυνου διασφάλισης ποιότητας, υπογεγραμμένο με πρόσφατη  ημερομηνία.

Αντίστοιχα, οι Freelancer πρέπει να υποβάλλουν δήλωση των δραστηριοτήτων τις οποίες προσφέρουν προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

-Έναρξη επιτηδεύματος σε συναφές αντικείμενο δραστηριοτήτων.
-Κατάλογο δραστηριοτήτων κλινικής έρευνας τις οποίες αναλαμβάνει ο αιτών.
-Βιογραφικό σημείωμα, υπογεγραμμένο, με πρόσφατη ημερομηνία, στο οποίο να εμφανίζεται με σαφήνεια η εμπειρία του αιτούντα σε κλινικές μελέτες.

Πηγή : virus