Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Δηλώσεις επιφύλαξης δικαιώματος προς τον ΕΦΚΑ καταθέτουν γιατροί και φαρμακοποιοί

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Γιατροί και φαρμακοποιοί, μέσω των συλλόγων τους, προετοιμάζονται για μαζική κατάθεση δηλώσεων επιφύλαξης δικαιώματος προς τον ΕΦΚΑ.

Τον συντονισμό μέσω των Φαρμακευτικών Συλλόγων αναλαμβάνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, για την συγκέντρωση και την αποστολή των Δηλώσεων Εναντίωσης – Επιφύλαξης , προς το Υπουργείο Εργασίας, σχετικά με τις νέες εισφορές που καλούνται να καταβάλουν στον ΕΦΚΑ, ενώ οι γιατροί της Αθήνας θα πρέπει να στείλουν τη δήλωση στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος θα αναλάβει να την πρωτοκολλήσει στο πρωτόκολλο του ΕΦΚΑ.


Η υπογραφή και η κατάθεση της δήλωσης αυτής ακολουθεί την προσφυγή στο ΣτΕ που ήδη έχει καταθέσει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και στην οποία έκανε αναφορά εκπρόσωπος του ΠΦΣ, στην Ημερίδα που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος σήμερα το μεσημέρι στην Αίγλη Ζαππείου, με θέμα “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Yπάρχει διέξοδος;”

Στην Ημερίδα γνωστοί ακαδημαϊκοί και εργατολόγοι αναφέρθηκαν και στα ειδικότερα θέματα που αφορούν όλους τους υγειονομικούς όπως οι μονοσυνταξιούχοι και το μέλλον τους , ενώ παρουσιάστηκαν αναλυτικοί πίνακες εισφορών. Ιδιάιτερη μνεία έγινε στο γεγονός της μη ανταποδοτικότητας σε σχέση με αυτές.

Επίσης, στην ημερίδα αναλύθηκε η δήλωση εναντίωσης – επιφύλαξης που έχει συνταχθεί αποκλειστικά για τους φαρμακοποιούς.

Ομιλητές ήταν οι κ.κ. Δημ. Μπούρλος, Κων. Τσαγκαρόπουλος, Στ. Κουτνατζής και από πλευράς ΠΦΣ ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Λουράντος, ενώ παρέμβαση έκανε το μέλος του ΔΣ κ. Σερ. Ζήκας.

Ειδικοί εργατολόγοι ανέλυσαν την Δήλωση Εναντίωσης – Επιφύλαξης η οπoία έχει συνταχθεί αποκλειστικά για τους Φαρμακοποιούς και είναι η εξής:

Προς τον Ε.Φ.Κ.Α

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ………………………… του …….. και της ……….., φαρμακοποιός, κάτοικος ………….., οδός ……………, με ΑΜΚΑ …….………….., δηλώνω δια της παρούσης ότι οι μηνιαίες καταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνω από 01.01.2017 και εφεξής, δυνάμει των ατομικών ειδοποιήσεων του ΕΦΚΑ που μου κοινοποιούνται, γίνονται με τη ρητή επιφύλαξη της ασκήσεως κάθε νομίμου δικαιώματός μου, και ιδίως της Διοικητικής ή/και Δικαστικής αμφισβήτησης και προσβολής του κύρους αυτών (των ειδοποιήσεων) και όλων των σχετικών πράξεων, προσωρινών ή οριστικών, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής.

Ρητά δηλώνω ότι πάσης φύσεως σχετική καταβολή με οιονδήποτε τρόπο και αν γίνεται, δεν συνιστά αναγνώριση χρέους ή αποδοχή των εκδοθεισών πράξεων και οφειλών, τις οποίες και επιφυλάσσομαι κατά τα ανωτέρω να προσβάλω είτε ατομικά, είτε μέσω των θεσμικών φορέων στους οποίους υπάγομαι.

Ήδη κατά της πράξης υπολογισμού των εισφορών έχει ασκηθεί αίτηση ακύρωσης από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, του οποίου και είμαι μέλος.

Για το λόγο αυτό επισημαίνω ότι σε περίπτωση ευδοκίμησης των σχετικών ενεργειών κατά του κύρους των πράξεων αυτών – ύστερα από την δικαστική αναγνώριση της αντισυνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων και των βασιζόμενων σε αυτές πράξεων ή την ακύρωση τους και για οποιοδήποτε άλλο λόγο – τα ποσά που θα έχουν καταβληθεί από εμένα αχρεωστήτως θα αναζητηθούν εντόκως και με κάθε νόμιμο μέσο.

Με τον ίδιο τρόπο επιφυλάσσομαι όπως αναζητήσω την άρση της ζημίας και την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που μου έχει προκληθεί από τις αυθαίρετες και παράνομες ενέργειες των αρμοδίων οργάνων.


Πηγή : ygeia360