Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Η αντιπρόταση της Φαρμακοβιομηχανίας για τα νέα φάρμακα

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Η συζήτηση γύρω από τα σχεδιαζόμενα μέτρα για τα νεοεισερχόμενα φάρμακα φαίνεται να έχει φθάσει σε ένα αδιέξοδο. Η Αριστοτέλους εμφανίζεται αποφασισμένη να επιβάλλει μια σειρά αλλαγών στην αποζημίωση αυτών των φαρμακευτικών προϊόντων . Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν σταματούν να επισημαίνουν τις επιπτώσεις αυτών των μέτρων στην πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες, αλλά και στη συνολική αγορά. Οι τελευταίες αποφάσισαν, μετά τη συνάντηση της 19ης Ιανουαρίου στο Υπουργείο Υγείας, να πάνε τη συζήτηση ένα βήμα παρακάτω, διατυπώνοντας και επισήμως, σε επιστολή, τις δικές τους προτάσεις για τα κριτήρια αποζημίωσης.


Η επιστολή εστάλη την Παρασκευή στον Υπουργό Υγείας, από τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και, σύμφωνα με πληροφορίες, προτείνει μέτρα που ακουμπούν σε τρεις πυλώνες, ικανούς να αποτελέσουν τη βάση της συζήτησης, ενώ στοχεύουν στη διατήρηση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας.

Αρχικά, ο ΣΦΕΕ προτάσσει τον έλεγχο του όγκου και του μείγματος συνταγογράφησης με υποχρεωτική και άμεση εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης (ΘΠΣ), των μητρώων ασθενών και την αποζημίωση συσκευασιών σε μηνιαία θεραπεία.

Ακολούθως, υπερασπίζεται τη διασφάλιση της εισαγωγής νέων προϊόντων στην Θετική Λίστα, με συνέχιση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου με τα κριτήρια εισαγωγής στη θετική λίστα και την επιτάχυνση της δημιουργίας του εθνικού συστήματος Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (ΗΤΑ), της ενεργοποίησης της Επιτροπής διαπραγμάτευσης και της χρήσης συμφωνιών όγκου – τιμής & επιμερισμού κινδύνου. Παράλληλα, για κάθε νέο φάρμακο που θα εισάγεται στην θετική λίστα, ο ΣΦΕΕ προτείνει να επιβάλλεται ένα 5% για τον 1o χρόνο στην κλίμακα όγκου στην οποία θα υποπίπτει στο ενοποιημένο rebate.

Ο τρίτος πυλώνας προβλέπει την εφαρμογή του προτεινόμενου ενοποιημένου rebate από τον ΕΟΠΥΥ, με βασική, όμως, προϋπόθεση τη δέσμευση από την πολιτεία ότι η υπέρβαση για το 2017 δεν θα ξεπεράσει το ποσό που προκύπτει από την μνημονιακή υποχρέωση, δηλαδή μειωμένη κατά 30% από την υπέρβαση του 2016, ενώ κάθε περαιτέρω αύξηση της υπέρβασης δεν θα πρέπει να επιβαρύνει την βιομηχανία.

Ο ΣΦΕΕ απορρίπτει επί της αρχής την επιβολή ενός νέου επιπρόσθετου rebate 25% για την είσοδο των νέων προϊόντων στη θετική λίστα, καθώς εκτιμά ότι καθιστά απαγορευτική οποιαδήποτε είσοδο νέων φαρμάκων.

Αλλά ακόμη και οι αλλαγές των κριτηρίων εισαγωγής των νέων προϊόντων στην θετική λίστα, λαμβάνοντας υπόψη το HTA 6 χωρών, κρίνεται από τη φαρμακοβιομηχανία μη ρεαλιστικό και ανέφικτο κριτήριο. Όπως εξηγούν δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι σημαντικές διαφορές που έχουν οι HTA οργανισμοί μεταξύ τους. Δεδομένου ότι δεν αξιολογούνται όλα τα προϊόντα, από όλες τις χώρες, η αξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο λαμβάνει υπόψη την κλινική πρακτική της αντίστοιχης χώρας, ενώ όλα τα κράτη εκτός της οποιαδήποτε αξιολόγησης χρησιμοποιούν -συνδυαστικά ή μεμονωμένα- άλλα εργαλεία.

Σε ό,τι αφορά το νέο ενοποιημένο rebate εκτιμάται ότι θα αποφέρει επιπλέον εξοικονόμηση στο σύστημα, σε σχέση με το ισχύον σύστημα. Δεν θα υποκαθιστά μόνο τα υπάρχοντα rebate αλλά θα εξοικονομεί και ένα επιπλέον ποσό, καλύπτοντας μέρος του μειωμένου, κατά 30%, clawback για το 2017.

Όπως εκτιμά ο ΣΦΕΕ, χωρίς τις δομικές μεταρρυθμίσεις για τον έλεγχο του όγκου, το ποσό του clawback απλά θα μετατοπιστεί στο rebate, χωρίς να επιτυγχάνεται ο μνημονιακός στόχος ή να διασφαλίζεται ο τρόπος διαχείρισης της υπέρβασης.


Πηγή : virus