Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Η σύμβαση παροχής υγειονομικού υλικού, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και διαιτητικών σκευασμάτων μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΠΦΣ

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Δείτε παρακάτω όλο το κείμενο της σύμβασης παροχής υγειονομικού υλικού, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και διαιτητικών σκευασμάτων μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΠΦΣ.

Η σύμβαση