Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Η ώρα των ενστάσεων

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Συνεπή στο ραντεβού τους, τα μέλη της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων συνεδριάζουν σήμερα για να εξετάσουν εκατοντάδες αιτήματα για διορθώσεις στην τιμολόγηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες , στην Επιτροπή έχουν υποβληθεί πάνω από 350 ενστάσεις, οι οποίες, όμως, στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν υποτιμολογήσεις περασμένων Δελτίων Τιμών. Πρόκειται για φάρμακα, των οποίων οι τιμές έχουν πέσει κάτω από το μέσο όρο των τριών χαμηλοτέρων της Ευρώπης, αλλά και χαμηλότερα από την πιο χαμηλή.


Στον αριθμό αυτό δεν φέρεται να περιλαμβάνονται και οι αιτήσεις που αφορούν σε ΜΗΣΥΦΑ, ενώ ελάχιστες είναι οι ενστάσεις που προέκυψαν μετά την τελευταία ανατιμολόγηση .

Μια πρώτη επεξεργασία και ομαδοποίηση των αιτημάτων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, έχει ήδη γίνει, ώστε να προχωρήσει ταχύτερα η διαδικασία κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, με τη λήψη συνολικών αποφάσεων ανά κατηγορία.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τη διόρθωση των λαθών. Στην πράξη, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπου υπάρχει κίνδυνος απόσυρσης ή επίπτωσης στη δημόσια υγεία, μπορούν να διορθωθούν οι τιμές προς τα πάνω. Ο αριθμός αυτών των φαρμάκων είναι περιορισμένος. Σύμφωνα με πληροφορίες , στην προηγούμενη ανατιμολόγηση ήταν μονοψήφιος, ενώ τα χέρια των μελών της επιτροπής είναι δεμένα σε ό,τι αφορά τους παλαιότερους λανθασμένους υπολογισμούς. Ως επί το πλείστον, οι ενστάσεις που δικαιώνονται αφορούν περιπτώσεις αντίστοιχων λαθών και συγκρίσιμων σκευασμάτων με άλλα που διορθώθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής στην προηγούμενη ανατιμολόγηση.

Όπως αναφέρουν στελέχη της επιτροπής , σε κάθε περίπτωση η τιμή που θα ορισθεί δεν μπορεί να υπερβεί τη χαμηλότερη της Ευρώπης. Εκπλήξεις δεν αναμένονται, αλλά δεν θα πρέπει να παραλείψουμε το ρόλο της Επιτροπής στη διαδικασία της τιμολόγησης και στην προσπάθεια ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης, σε μια περίοδο που η Αριστοτέλους καλείται να πετύχει το μνημονιακό στόχο της μείωσης του clawback κατά 30%.

Την ίδια ώρα, ασθενείς και ΕΟΠΥΥ βρίσκονται εν αναμονή της δημοσίευσης του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων από την Επιτροπή της Θετικής Λίστας, μετά την καταγραφή των επισημάνσεων των ΚΑΚ.


Πηγή : virus